Up Prev Next

8th Prime Minister's Cup
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1963-12-05
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
B+R
1964-02-13
Sakakibara Shoji
B+R
1964-09-10
Miwa Yoshiro
B+R
1964-10-22
Kuroda Yukio Tanaka Minaichi
W+3.5
1963-11-20
Tanaka Minaichi
Hasegawa Akira Tozawa Akinobu
B+4.5
1963-12-19
Kaji Kazutame Tozawa Akinobu
W+R
1963-11-20
Tozawa Akinobu
Nakamura Yutaro Fukuhara Yoshitora Takahashi Shigeyuki
B+6.5
1964-02-06
Fukuhara Yoshitora Fukuhara Yoshitora
Ishige Kakuo
Takahashi Shigeyuki Takahashi Shigeyuki
B+R
1964-01-09
Ito Tomoe
Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
B+6.5
1963-12-18
Kano Yoshinori
B+1.5
1964-01-30
Sakakibara Shoji
B+6.5
1964-07-16
Ishii Mamoru Ishii Mamoru
W+R
1963-11-28
Yamazaki Masuo
Kano Yoshinori Kano Yoshinori
Shinohara Masami
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
B+R
1963-12-19
Sakakibara Shoji
Kudo Norio Matsumoto Tokuji
B+R
1963-11-21
Matsumoto Tokuji
Chino Tadahiko Hoshino Toshi
W+1.5
1963-11-28
Hoshino Toshi
Kageyama Toshiro Nakaoka Jiro
B+R
1963-12-05
Nakaoka Jiro
B+0.5
1964-01-23
Okubo Ichigen
W+2.5
1964-08-17
Miwa Yoshiro
B+0.5
1964-09-10
Watanabe Hideo Nakaoka Jiro
W+1.5
1963-11-20
Nakaoka Jiro
Mukai Kazuo Kodama Kunio
W+0.5
1963-11-14
Kodama Kunio
Sanno Hirotaka Sugiuchi Kazuko
B+R
1963-12-18
Okubo Ichigen
W+R
1964-02-27
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
Takeda Hakuai
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
B+R
1963-12-05
Murashima Yoshinori
Fukuda Masayoshi Suzuki Goro
B+R
1963-12-05
Miwa Yoshiro
B+R
1964-01-23
Miwa Yoshiro
B+6.5
1964-03-05
Suzuki Goro Suzuki Goro
B+R
1963-11-20
Shioiri Itsuzo
Kuwahara Munehisa Miwa Yoshiro
W+R
1963-12-12
Miwa Yoshiro
Oeda Yusuke Otake Hideo
W+R
1963-12-12
Seo Hisashi
Tanimiya Teiji Otake Hideo
W+R
1963-11-20
Otake Hideo
Suzuki Masaharu Seo Hisashi
Seo Hisashi