Up Prev Next

7th Prime Minister's Cup
Kaji Kazutame Kaji Kazutame Hasegawa Akira Mukai Kazuo
W+0
1963-02-21
Mukai Kazuo
W+R
1963-08-08
Shinohara Masami
W+0.5
1963-09-05
Sakakibara Shoji
W+R
1963-10-30
Yamazaki Masuo
Hasegawa Akira
Mukai Kazuo Mukai Kazuo
Miwa Yoshiro
Nakaoka Jiro Hoshino Toshi Hoshino Toshi
Hoshino Toshi
Fukuda Masayoshi Fukuda Masayoshi
Matsumoto Tokuji
Seo Hisashi Seo Hisashi Seo Hisashi
W+0.5
1963-05-23
Shinohara Masami
W+6.5
1963-07-04
Takahashi Toshimitsu
Tozawa Akinobu Sanno Hirotaka Sanno Hirotaka
Sanno Hirotaka
Sugiuchi Kazuko
Shinohara Masami Shinohara Masami Shinohara Masami
W+0.5
1963-05-09
Suzuki Goro
Kudo Norio Kudo Norio Kudo Norio
Takeda Hakuai
Ito Tomoe
Okubo Ichigen Okubo Ichigen Oeda Yusuke
B+R
1963-05-30
Sakakibara Shoji
B+R
1963-09-01
Sakakibara Shoji
B+8.5
1963-09-18
Kageyama Toshiro Kuroda Yukio
Kuroda Yukio
Oeda Yusuke Oeda Yusuke
Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
Sato Kaoru
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
Nakamura Yutaro
Kodama Kunio Rin Kaiho Ishige Kakuo
Rin Kaiho
Ishige Kakuo
Ishii Mamoru Ishii Mamoru Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
B+7.5
1963-05-09
Chino Tadahiko
B+5.5
1963-08-29
Shioiri Itsuzo
Nakagawa Shinji
Kano Yoshinori Murashima Yoshinori
Murashima Yoshinori
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa Chino Tadahiko
W+5.5
1963-04-11
Fukuhara Yoshitora
Chino Tadahiko Chino Tadahiko Chino Tadahiko
Otake Hideo
Hayashi Yutaro