Up Prev Next

7th Prime Minister's Cup
Kaji Kazutame Kaji Kazutame Hasegawa Akira Mukai Kazuo
W+0
1963-02-21
Mukai Kazuo
W+R
1963-08-08
Shinohara Masami
W+0.5
1963-09-05
Sakakibara Shoji
W+R
1963-10-30
Yamazaki Masuo
Hasegawa Akira
Mukai Kazuo Mukai Kazuo
Miwa Yoshiro
Nakaoka Jiro Hoshino Toshi Hoshino Toshi
Hoshino Toshi
Fukuda Masayoshi Fukuda Masayoshi
Matsumoto Tokuji
Seo Hisashi Seo Hisashi Seo Hisashi
W+0.5
1963-05-23
Shinohara Masami
W+6.5
1963-07-04
Takahashi Toshimitsu
Tozawa Akinobu Sanno Hirotaka Sanno Hirotaka
Sanno Hirotaka
Sugiuchi Kazuko
Shinohara Masami Shinohara Masami
1963-03-21
Shinohara Masami
W+0.5
1963-05-09
Suzuki Goro
Kudo Norio Kudo Norio Kudo Norio
Takeda Hakuai
Ito Tomoe
Okubo Ichigen Okubo Ichigen Oeda Yusuke
B+R
1963-05-30
Sakakibara Shoji
B+R
1963-09-01
Sakakibara Shoji
B+8.5
1963-09-18
Kageyama Toshiro Kuroda Yukio
Kuroda Yukio
Oeda Yusuke Oeda Yusuke
Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
Sato Kaoru
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
1963-03-21
Nakamura Yutaro
Kodama Kunio Rin Kaiho Ishige Kakuo
Rin Kaiho
Ishige Kakuo
Ishii Mamoru Ishii Mamoru Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
B+7.5
1963-05-09
Chino Tadahiko
B+5.5
1963-08-29
Shioiri Itsuzo
Nakagawa Shinji
Kano Yoshinori Murashima Yoshinori
Murashima Yoshinori
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa Chino Tadahiko
W+5.5
1963-04-11
Fukuhara Yoshitora
Chino Tadahiko Chino Tadahiko Chino Tadahiko
Otake Hideo
Hayashi Yutaro