Up Prev Next

6th Prime Minister's Cup
Takeda Hakuai Kageyama Toshiro
B+R
1962-01-11
Nakaoka Jiro
W+1.5
1962-02-08
Kodama Kunio
B+6.5
1962-03-15
Kuwahara Munehisa
B+4.5
1962-06-14
Hayashi Yutaro
B+R
1962-09-06
Hayashi Yutaro
W+R
1962-10-04
Kageyama Toshiro
Nakaoka Jiro
Takahashi Shigeyuki Kodama Kunio
Kodama Kunio
Tozawa Akinobu Kuwahara Munehisa
W+6.5
1961-12-06
Kuwahara Munehisa
B+R
1962-03-15
Kuwahara Munehisa
Kano Yoshinori Chino Tadahiko
B+R
1962-02-15
Kaji Kazutame Chino Tadahiko
B+9.5
1961-12-21
Chino Tadahiko
Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori
B+0.5
1962-03-01
Sakakibara Shoji
B+2.5
1962-05-24
Hayashi Yutaro
B+R
1962-07-05
Ishii Mamoru Sanno Hirotaka
B+R
1961-11-29
Sanno Hirotaka
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
B+R
1961-12-13
Kudo Norio
Hayashi Yutaro Hayashi Yutaro
W+R
1962-01-25
Hayashi Yutaro
W+R
1962-03-01
Yamazaki Masuo
Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
W+6.5
1961-11-29
Ishige Kakuo
Suzuki Goro Suzuki Goro
W+12.5
1962-01-25
Otake Hideo
B+R
1962-02-22
Otake Hideo
W+R
1962-04-18
Okubo Ichigen
B+1.5
1962-07-26
Okubo Ichigen
B+13.5
1962-09-26
Ito Tomoe
Otake Hideo
Fukuhara Yoshitora Fukuhara Yoshitora
B+6.5
1962-01-25
Suzuki Masaharu
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
W+3.5
1962-03-08
Okubo Ichigen
W+0.5
1962-04-25
Shinohara Masami
Miwa Yoshiro Kajiwara Takeo
B+R
1962-01-18
Kajiwara Takeo
Fukuda Masayoshi Oeda Yusuke Oeda Yusuke
B+R
1962-01-17
Nakamura Yutaro
B+R
1962-04-25
Mukai Kazuo
B+R
1962-07-26
Oeda Yusuke
Hoshino Toshi
Nakamura Yutaro Nakamura Yutaro
W+R
1962-01-17
Hasegawa Akira
Nakagawa Shinji Seo Hisashi
W+2.5
1962-01-17
Mukai Kazuo
W+10.5
1962-03-08
Seo Hisashi
Mukai Kazuo Mukai Kazuo
W+R
1962-01-11
Shioiri Itsuzo Matsumoto Tokuji
B+0.5
1961-12-06
Matsumoto Tokuji