Up Prev Next

12th Prime Minister's Cup
Suzuki Masaharu Suzuki Masaharu
B+5.5
1967-12-14
Suzuki Masaharu
B+R
1968-02-01
Suzuki Masaharu
B+R
1968-03-07
Kageyama Toshiro
W+R
1968-06-06
Takagi Shoichi
W+3.5
1968-09-05
Ishida Yoshio
W+R
1968-09-22
Honma Akio
Suzuki Takeo Suzuki Takeo
B+6.5
1967-11-30
Ishii Mamoru
Oeda Yusuke Yokoyama Koichi
B+7.5
1968-02-15
Yokoyama Koichi Yokoyama Koichi
W+R
1967-12-28
Tanaka Minaichi
Ishige Kakuo Ishige Kakuo
B+R
1968-02-08
Kageyama Toshiro
W+2.5
1968-03-07
Ito Tomoe Ito Tomoe
W+1.5
1967-11-30
Nakaoka Jiro
Fukuda Masayoshi Kageyama Toshiro
W+3.5
1968-02-08
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
W+R
1968-01-11
Takeda Hakuai
Hoshino Toshi Hoshino Toshi
B+3.5
1968-02-01
Kosugi Kiyoshi
B+R
1968-03-28
Takagi Shoichi
W+R
1968-06-13
Kojima Takaho Kojima Takaho
W+5.5
1967-12-07
Kaji Kazutame
Mukai Kazuo Kosugi Kiyoshi
W+5.5
1968-02-29
Kosugi Kiyoshi Kosugi Kiyoshi
B+R
1967-12-07
Kanno Kiyonori
Fukuhara Yoshitora Takagi Shoichi
B+R
1968-02-08
Takagi Shoichi
W+R
1968-02-29
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+15.5
1967-11-30
Haruyama Isamu
Watanabe Hideo Watanabe Hideo
B+0.5
1968-01-25
Kurosawa Tadanao Kurosawa Tadanao
B+6.5
1967-12-07
Kawamoto Noboru
Takahashi Toshimitsu Tozawa Akinobu
W+1.5
1968-01-18
Kato Masao
W+R
1968-02-29
Ishida Yoshio
B+2.5
1968-05-22
Ishida Yoshio
W+5.5
1968-09-12
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
B+R
1967-12-07
Kodama Kunio
Matsumoto Tokuji Kato Masao
B+R
1968-02-08
Kato Masao Kato Masao
W+1.5
1967-12-07
Sanno Hirotaka
Kudo Norio Ishida Yoshio
W+4.5
1968-02-01
Ishida Yoshio
B+R
1968-03-07
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
B+R
1967-11-30
Sato Kaoru
Chino Tadahiko Ishigure Ikuro
B+4.5
1968-01-18
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
W+1.5
1967-12-07
Kuroda Yukio
Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
B+R
1968-02-07
Nakagawa Shinji
W+R
1968-03-21
Nakagawa Shinji
W+R
1968-08-29
Tanimiya Teiji Tanimiya Teiji
B+R
1967-12-21
Yamazaki Masuo
Suzuki Goro Suzuki Goro
B+2.5
1968-01-25
Kitani Reiko Kitani Reiko
B+R
1967-12-07
Naganuma Makoto
Seo Hisashi Fukui Masaaki
W+R
1968-01-25
Fukui Masaaki
B+3.5
1968-03-14
Fukui Masaaki Fukui Masaaki
B+R
1967-12-14
Sugiuchi Kazuko
Miwa Yoshiro Abe Yoshiteru
W+R
1968-02-22
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru
Kusunoki Teruko