Up Prev Next

13th Prime Minister's Cup
Suzuki Goro Ishigure Ikuro
B+R
1969-05-22
Ishigure Ikuro
W+1.5
1969-06-11
Ishigure Ikuro
W+R
1969
Ishigure Ikuro
B+R
1969
Takagi Shoichi
W+R
1969
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
W+R
1969-03-06
Naganuma Makoto
Nakagawa Shinji Kurosawa Tadanao
W+R
1969-01-22
Kurosawa Tadanao Kurosawa Tadanao
B+1.5
1968-12-05
Sanno Hirotaka
Hoshino Toshi Hoshino Toshi
W+R
1969-01-30
Hoshino Toshi
B+8.5
1969-04-23
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
W+R
1968-12-26
Yamazaki Masuo
Chino Tadahiko Ishida Yoshio
W+R
1969-03-20
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1969-03-06
Honma Akio
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko Kuroda Yukio
W+R
1969-02-20
Tozawa Akinobu
W+R
1969-06-26
Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
B+R
1968-12-12
Sato Kaoru
Kuroda Yukio Kuroda Yukio
B+R
1969-01-30
Kosugi Kiyoshi Kosugi Kiyoshi
B+R
1969-01-09
Suzuki Masaharu
Watanabe Hideo Watanabe Hideo
B+R
1968-12-12
Tozawa Akinobu
B+R
1969-05-29
Kaji Kazutame
Oeda Yusuke Tozawa Akinobu
B+R
1969-04-02
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
B+R
1968-12-12
Sakai Takeshi
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa
B+R
1969-02-20
Kuwahara Munehisa
W+R
1969-05-15
Kawamoto Noboru
W+R
1969-08-07
Takagi Shoichi
W+R
1969
Kitani Reiko Kitani Reiko
B+R
1969-01-23
Ando Takeo
Matsumoto Tokuji Kanno Kiyonori
B+R
1969-03-20
Kanno Kiyonori Kanno Kiyonori
B+R
1969-02-20
Ito Tomoe
Miwa Yoshiro Kawamoto Noboru
B+R
1969-02-27
Kawamoto Noboru
W+1.5
1969-06-19
Kawamoto Noboru Kawamoto Noboru
B+0.5
1969-01-30
Kodama Kunio
Takahashi Toshimitsu Takahashi Toshimitsu
W+R
1969-02-20
Yokoyama Koichi Yokoyama Koichi
W+R
1969-01-30
Fukui Masaaki
Mukai Kazuo Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+0.5
1969-03-06
Takagi Shoichi
B+R
1969-07-31
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+R
1969-01-09
Takeda Hakuai
Kudo Norio Kudo Norio
B+R
1969-02-06
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru
B+R
1968-12-12
Kojima Takaho
Ishige Kakuo Ishige Kakuo
W+R
1969-02-13
Kato Masao
Haruyama Isamu Haruyama Isamu
B+7.5
1968-12-26
Tanimiya Teiji
Seo Hisashi Kato Masao
B+R
1969-03-06
Kato Masao Kato Masao
W+R
1968-12-05
Ishii Mamoru