Up Prev Next

14th Prime Minister's Cup
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+3.5
1969-11-27
Takagi Shoichi
B+13.5
1970-03-05
Ishida Yoshio
B+R
1970-06-04
Ishida Yoshio
B+R
1970-09-16
Kojima Takaho
B+R
1970-09-30
Kojima Takaho
B+0.5
1970-10-26
Kawamoto Noboru
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+R
1969-12-18
Tanaka Minaichi
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1970-02-12
Ishida Yoshio
B+R
1970-04-09
Takeda Hakuai
Kurosawa Tadanao
Kosugi Kiyoshi Kosugi Kiyoshi
B+7.5
1969-12-25
Oeda Yusuke
B+R
1970-07-15
Oeda Yusuke
B+R
1970-07-23
Fukui Masaaki
Oeda Yusuke
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
W+R
1969-12-04
Matsumoto Tokuji
B+9.5
1970-02-26
Sugiuchi Kazuko
Matsumoto Tokuji
Suzuki Takeo Suzuki Takeo
W+2.5
1970-01-08
Suzuki Takeo
B+R
1970-03-05
Tanimiya Teiji
B+6.5
1970-04-30
Kojima Takaho
B+2.5
1970-07-23
Kitamura Hiroshi
Nakaoka Jiro
Tanimiya Teiji Tanimiya Teiji Tanimiya Teiji
B+R
1970-02-26
Yokoyama Koichi
Suzuki Goro
Kato Masao Kato Masao
B+R
1970-02-08
Kato Masao
B+R
1970-03-26
Kojima Takaho
W+R
1970-04-19
Tozawa Akinobu
Watanabe Hideo
Kojima Takaho Kojima Takaho
W+R
1970-01-22
Kojima Takaho
W+R
1970-03-12
Sato Kaoru
Kuwahara Munehisa
Kanno Kiyonori Kanno Kiyonori
B+R
1969-12-11
Kanno Kiyonori
W+R
1970-02-19
Kanno Kiyonori
W+R
1970-05-20
Ishigure Ikuro
W+R
1970-07-15
Ishigure Ikuro
B+R
1970-10-18
Yamazaki Masuo
Takahashi Toshimitsu
Honma Akio Honma Akio
W+R
1970-01-08
Honma Akio
B+R
1970-03-05
Sakai Takeshi
Kuroda Yukio
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
B+R
1969-12-11
Ishigure Ikuro
W+R
1970-02-19
Ishigure Ikuro
W+5.5
1970-06-25
Sanno Hirotaka
Nakagawa Shinji
Kitani Reiko Kitani Reiko
B+7.5
1970-02-05
Seo Hisashi
B+4.5
1970
Abe Yoshiteru
Seo Hisashi
Ishii Mamoru Ishii Mamoru
B+R
1969-12-18
Ishii Mamoru
B+3.5
1970-02-19
Kaji Kazutame
W+R
1970-04-02
Kaji Kazutame
Haruyama Isamu
Ishige Kakuo
Kamimura Kunio Kamimura Kunio
B+R
1969-12-04
Kaji Kazutame
W+R
1969-12-11
Ito Tomoe
Kaji Kazutame
Suzuki Masaharu Suzuki Masaharu
B+R
1970-01-29
Chino Tadahiko
W+9.5
1970-02-26
Miwa Yoshiro
W+R
1970-05-20
Naganuma Makoto
Chino Tadahiko
Kodama Kunio Kodama Kunio
W+R
1969-12-25
Miwa Yoshiro
B+R
1970-02-26
Sakaguchi Tadao
Miwa Yoshiro