Up Prev Next

15th Prime Minister's Cup
Kosugi Kiyoshi Kosugi Kiyoshi
B+R
1970-12-10
Kamimura Kunio
W+8.5
1971-01-28
Kobayashi Koichi
W+R
1971-03-11
Kobayashi Koichi
W+R
1971-08-26
Kurosawa Tadanao
B+R
1971
Takemiya Masaki
W+R
1971-10-20
Sanno Hirotaka
Kamimura Kunio Kamimura Kunio
W+R
1970-12-03
Fukui Masaaki
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+R
1970-11-26
Kobayashi Koichi
B+R
1971-02-11
Kawamoto Noboru
Nakagawa Shinji
Kaji Kazutame Kaji Kazutame
W+3.5
1970-12-17
Seo Hisashi
B+4.5
1971-02-04
Chino Tadahiko
W+R
1971-03-25
Tanaka Minaichi
Seo Hisashi
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
B+R
1970-12-03
Chino Tadahiko
W+R
1971-01-28
Sakai Takeshi
Chino Tadahiko
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+7.5
1970-12-10
Ishida Yoshio
B+25.5
1971-03-21
Kurosawa Tadanao
B+2.5
1971
Kurosawa Tadanao
W+R
1971-09-09
Nakaoka Jiro
Abe Yoshiteru
Kojima Takaho Kojima Takaho
B+2.5
1971-01-28
Kurosawa Tadanao
B+0.5
1971-05-23
Yokoyama Koichi
Kurosawa Tadanao
Tanimiya Teiji Tanimiya Teiji
W+R
1971-01-07
Tanimiya Teiji
W+R
1971-03-04
Tanimiya Teiji
B+R
1971-05-16
Ito Tomoe
Matsumoto Tokuji
Shirae Haruhiko Shirae Haruhiko Shirae Haruhiko
B+R
1971-02-18
Kodama Kunio
Miwa Yoshiro
Ando Takeo Ando Takeo
W+R
1970-12-10
Ando Takeo
B+2.5
1971-03-11
Takemiya Masaki
W+R
1971-06-24
Takemiya Masaki
W+R
1971-07-22
Takemiya Masaki
B+7.5
1971-09-19
Yamazaki Masuo
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
B+2.5
1971-02-11
Kobayashi Reiko
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1970-11-26
Takemiya Masaki
B+R
1971-05-09
Kageyama Toshiro
Oeda Yusuke
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
W+R
1971-01-21
Sugiuchi Kazuko
W+0.5
1971-03-04
Sugiuchi Kazuko
B+R
1971-04-29
Naganuma Makoto
Ishige Kakuo
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+R
1971-01-21
Kuroda Yukio
Takamizawa Tadao
Kuroda Yukio
Sato Kaoru Sato Kaoru
B+2.5
1970-12-03
Suzuki Goro
B+R
1971-02-18
Suzuki Goro
B+2.5
1971-04-13
Kato Masao
B+R
1971-08-05
Honma Akio
Suzuki Goro
Suzuki Masaharu Suzuki Masaharu
B+R
1971-01-21
Takahashi Toshimitsu
B+R
1971-03-11
Takeda Hakuai
Takahashi Toshimitsu
Kanno Kiyonori Kanno Kiyonori
B+R
1971-02-04
Kuwahara Munehisa
B+R
1971-02-25
Kato Masao
B+R
1971-05-16
Kitamura Hiroshi
Kuwahara Munehisa
Ishii Mamoru Ishii Mamoru
B+R
1971-01-07
Kato Masao
W+R
1971-03-17
Watanabe Hideo
Kato Masao Kato Masao
B+R
1971-02-04
Haruyama Isamu