Up Prev Next

17th Prime Minister's Cup
Koyama Shizuo Koyama Shizuo
B+R
1972-12-20
Koyama Shizuo
B+R
1973-02-15
Sato Masaharu
B+R
1973-03-21
Kato Masao
B+R
1973-07-04
Kato Masao
B+R
1973-09-19
Takemiya Masaki
B+R
1973-10-22
Nakamura Hidehito
Kuwahara Munehisa
Sato Masaharu Sato Masaharu
W+R
1972-12-20
Sato Masaharu
B+R
1973-02-08
Oka Nobumitsu
Kurosawa Tadanao Kurosawa Tadanao
W+R
1972-12-14
Kamimura Kunio
Kawamoto Noboru Kawamoto Noboru
W+R
1972-11-21
Kawamoto Noboru
W+R
1973-02-22
Kato Masao
W+R
1973-06-07
Matsumoto Tokuji
Kanno Kiyonori Kanno Kiyonori
W+2.5
1973-01-25
Sugiuchi Kazuko
Kuroda Yukio Kato Masao
Kato Masao
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
W+R
1972-12-27
Tozawa Akinobu
B+R
1973-02-22
Tozawa Akinobu
W+6.5
1973-04-05
Fukui Masaaki
B+R
1973-07-12
Ando Takeo
Watanabe Hideo Watanabe Hideo
B+R
1972-11-21
Sato Kaoru
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
B+R
1972-12-07
Kageyama Toshiro
W+R
1973-02-22
Asano Hideaki
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
B+R
1972-12-14
Ishii Mamoru
Oeda Yusuke Oeda Yusuke
W+R
1973-03-01
Fukui Masaaki Fukui Masaaki
B+R
1973-06-07
Kobayashi Reiko
Fukui Masaaki
Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
B+R
1973-03-01
Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
B+R
1973-01-11
Tanimiya Teiji
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1973-02-22
Takemiya Masaki
W+R
1973-07-18
Takemiya Masaki
B+R
1973-08-29
Takemiya Masaki
W+1.5
1973-09-26
Sanno Hirotaka
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru
W+16.5
1973-01-25
Takagi Shoichi
Ishige Kakuo
Takagi Shoichi
Haruyama Isamu Haruyama Isamu
W+R
1973-01-25
Haruyama Isamu
B+R
1973-02-21
Haruyama Isamu
W+R
1973-05-02
Suzuki Masaharu
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1972-12-27
Kaji Kazutame
Miwa Yoshiro Miwa Yoshiro
W+7.5
1973-02-15
Kodama Kunio
Fukui Susumu Fukui Susumu
B+R
1973-01-17
Fukui Susumu
B+11.5
1973-02-21
Kobayashi Koichi
W+R
1973-05-20
Kobayashi Koichi
B+R
1973-07-05
Miyazaki Hiroshi
Kitamura Hiroshi Kitamura Hiroshi
W+6.5
1972-11-23
Ito Tomoe
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+3.5
1973-01-11
Kobayashi Koichi
W+R
1973-05-06
Kosugi Kiyoshi
Sakai Takeshi
Naganuma Makoto Naganuma Makoto
W+R
1973-02-08
Naganuma Makoto
W+3.5
1973-03-29
Shirae Haruhiko Shirae Haruhiko
W+F
1972-12-20
Takamizawa Tadao
Ishida Akira Ishida Akira
B+R
1972-12-10
Ishida Akira
W+R
1973-02-15
Hisajima Kunio
Takahashi Toshimitsu