Up Prev Next

18th Prime Minister's Cup
Kuroda Yukio Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
W+0.5
1974-08-07
Tozawa Akinobu
W+0.5
1974-08-20
Kobayashi Koichi
W+R
1974-10-17
Tozawa Akinobu
Kanashima Tadashi Kanashima Tadashi
Kuwahara Munehisa
Kawamoto Noboru Fukui Masaaki Miwa Yoshiro
Fukui Masaaki
Kurosawa Tadanao Miwa Yoshiro
Miwa Yoshiro
Nakagawa Shinji Haruyama Isamu Haruyama Isamu Kamimura Kunio
W+R
1974-07-18
Haruyama Isamu
Sugiuchi Kazuko Tanimiya Teiji
Tanimiya Teiji
Sato Masaharu Kamimura Kunio Kamimura Kunio
B+R
1974-05-02
Kamimura Kunio
Oeda Yusuke Oeda Yusuke
Suzuki Masaharu
Takahashi Shunko Hisajima Kunio Hisajima Kunio Kobayashi Koichi
W+R
1974-07-18
Kobayashi Koichi
W+1.5
1974-09-12
Hisajima Kunio
Miyazaki Hiroshi Miyazaki Hiroshi
Kageyama Toshiro
Kaji Kazutame Kaji Kazutame Kobayashi Koichi
B+R
1974-06-06
Matsumoto Tokuji
Nakamura Hidehito Kobayashi Koichi
Kobayashi Koichi
Suzuki Goro Sakai Takeshi Sakai Takeshi Sakai Takeshi
B+R
1974-08-22
Sakai Takeshi
Asano Hideaki Asano Hideaki
Yokoyama Koichi
Kanno Kiyonori Cho Chikun
W+R
1974-03-07
Chino Tadahiko
Cho Chikun Cho Chikun
W+6.5
1974-01-10
Ishigure Ikuro
Tanaka Minaichi Chino Tadahiko
Chino Tadahiko