Up Prev Next

24th Prime Minister's Cup (from round 2)
Kuroda Yukio Sato Masaharu
W+7.5
1980-01-24
Sato Masaharu
B+R
1980-04-10
Sato Masaharu
B+R
1980-06-19
Fukui Masaaki
B+R
1980-08-21
Fukui Masaaki
(B+R)
1980-09-17
B+2.5
1980-09-24
W+9.5
1980-10-08
Sato Masaharu
Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime
Kamimura Kunio
Inoue Kunio Kosugi Kiyoshi
B+R
1980-01-16
Haruyama Isamu
W+4.5
1980-02-28
Kosugi Kiyoshi
Naganuma Makoto Haruyama Isamu
Haruyama Isamu
Hashimoto Yujiro Kobayashi Chizu Fukui Masaaki
W+R
1980-04-24
Fukui Masaaki
B+R
1980-06-12
Kobayashi Chizu
Fukui Masaaki Fukui Masaaki
Nakagawa Shinji
Nagahara Yoshiaki Nagahara Yoshiaki Nakamura Hidehito
B+R
1980-04-24
Taniguchi Toshinori
Ono Yutaka Nakamura Hidehito
B+R
1980-02-07
Nakamura Hidehito
Izumitani Masanori Izumitani Masanori Izumitani Masanori
W+6.5
1980-02-21
O Rissei
B+R
1980-06-04
O Rissei
B+2.5
1980-07-16
Yokoyama Koichi
Sugiuchi Kazuko Kageyama Toshiro
W+R
1980-02-07
Kageyama Toshiro
O Rissei O Rissei O Rissei
W+R
1980-03-26
Ezura Yuichi
Toriki Hiroshi Takamizawa Tadao
Takamizawa Tadao
Fukui Susumu Kamimura Haruo Kawamoto Noboru
W+R
1980-04-03
Kataoka Satoshi
W+3.5
1980-05-29
Kamimura Haruo
Koyama Shizuo Kawamoto Noboru
Kawamoto Noboru
Tanimiya Teiji Tanimiya Teiji
W+R
1980-02-07
Kataoka Satoshi
B+6.5
1980-05-01
Miyazawa Goro
Sekine Naohisa Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi