Up Prev

25th Prime Minister's Cup (from round 2)
Sato Masaharu Sato Masaharu Sato Masaharu
B+R
1981-06-11
Sato Masaharu
B+0.5
1981-07-30
Kataoka Satoshi
B+R
1981-08-24
Awaji Shuzo
B+R
1981-09-21
W+R
1981-09-30
Konishi Taizo
Aragaki Takeshi Aragaki Takeshi
Matsumoto Tokuji
Fukui Susumu Kamimura Haruo Kosugi Kiyoshi
B+0.5
1980-11-26
Kamimura Haruo
Kosugi Kiyoshi Kosugi Kiyoshi
Hisajima Kunio
O Rissei O Rissei
W+4.5
1980-11-26
Kataoka Satoshi
W+R
1980-12-10
Kataoka Satoshi
W+R
1981-07-02
Koyama Shizuo
Kosugi Masaru Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi
Kobayashi Reiko Kobayashi Satoru Nakamura Hidehito
B+R
1981-01-22
Kobayashi Satoru
Kitamura Hiroshi Nakamura Hidehito
Nakamura Hidehito
Fukui Masaaki Fukui Masaaki Fukui Masaaki
W+R
1981-05-14
Miyazawa Goro
W+R
1981-07-16
Awaji Shuzo
W+R
1981-09-03
Tokimoto Hajime
Ito Tomoe Shirae Haruhiko
Shirae Haruhiko
Sekine Naohisa Nakaoka Jiro
W+R
1980-11-13
Miyazawa Goro
B+11.5
1980-11-27
Nakaoka Jiro
Hashimoto Yujiro Miyazawa Goro
W+R
1980-11-05
Miyazawa Goro
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
B+0.5
1980-12-11
Awaji Shuzo
B+R
1981-06-18
Tanaka Minaichi
Kamimura Kunio Ezura Yuichi
Ezura Yuichi
Miwa Yoshiro Asano Hideaki Awaji Shuzo
W+R
1980-11-27
Asano Hideaki
Kanashima Tadashi Awaji Shuzo
Awaji Shuzo