Up Prev Next

11th NEC Tournament
Kato Masao Kato Masao
W+R
1991-12-07
Kato Masao
W+R
1992-02-01
Kato Masao
W+10.5
1992-03-07
Otake Hideo Otake Hideo
Kobayashi Satoru
Takemiya Masaki Awaji Shuzo Cho Chikun
B+R
1991-09-21
Awaji Shuzo
Cho Chikun
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
B+R
1991
Yoda Norimoto
W+3.5
1991-10-12
Kobayashi Koichi
W+R
1992-02-22
Rin Kaiho
Hane Yasumasa Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi
Fujisawa Shuko O Meien
W+R
1991-04-27
Kobayashi Koichi
B+5.5
1991-11-30
O Meien
Kobayashi Koichi