Up Prev Next

28th NEC Tournament
Kono Rin Kono Rin
W+6.5
2008-09-20
Cho U
W+3.5
2009-01-24
Hane Naoki
B+R
2009-03-07
Iyama Yuta Iyama Yuta
W+R
2008-07-19
Mimura Tomoyasu
Ko Iso Ko Iso
W+R
2008-06-28
Cho U
W+R
2008-11-22
Hikosaka Naoto
Yoda Norimoto Cho U
B+5.5
2008-06-28
Cho U
Takao Shinji Takao Shinji
W+R
2008-09-13
Hane Naoki
W+R
2008-11-22
Hane Naoki
B+9.5
2009-02-07
So Yokoku
Hane Naoki Hane Naoki
B+23.5
2008-09-13
Yamada Kimio
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
2008-07-19
Cho Chikun
W+R
2008-09-20
Kobayashi Satoru
Yamashita Keigo