Up Prev Next

29th NEC Tournament
Hane Naoki Hane Naoki
B+2.5
2009-08-29
Hane Naoki
B+7.5
2010-02-13
Kono Rin
B+R
2010-03-06
Cho U Cho U
W+6.5
2009-06-18
Yoda Norimoto
Takao Shinji Yuki Satoshi
W+0.5
2009-07-03
Ko Iso
B+11.5
2009-11-14
Yuki Satoshi
Ko Iso Ko Iso
W+5.5
2009-06-04
Yamada Kimio
Kono Rin Kono Rin
W+4.5
2009-06-15
Kono Rin
B+R
2009-08-29
Kono Rin
W+7.5
2010-02-13
Iyama Yuta
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
W+R
2009-06-17
O Meien
Cho Chikun Kobayashi Satoru
W+3.5
2009-06-15
Yamashita Keigo
B+R
2009-11-14
Kobayashi Satoru
Yamashita Keigo