Up Prev Next

13th NEC Shun'ei Cup
Kato Atsushi Nakamura Shinya
B+R
1997-09-06
Nakamura Shinya Nakamura Shinya
W+3.5
1998-03-07
Nakamura Shinya Nakamura Shinya
W+13.5
1997-08-23
Arimura Hiroshi
Akiyama Jiro Akiyama Jiro
W+4.5
1997-07-26
Akiyama Jiro
Takanashi Seiken
Hane Naoki
Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika
B+7.5
1997-04-19
Mizokami Tomochika
B+12.5
1997-10-04
Mizokami Tomochika
Kurotaki Masanori
Takao Shinji Yamashita Keigo
B+4.5
1997-06-21
Yamashita Keigo
Nishida Terumi Nishida Terumi
B+R
1997-05-31
Yamada Kimio
Endo Yoshifumi
Yamada Kimio