Up Prev Next

14th NEC Shun'ei Cup
Hane Naoki Yamashita Keigo
B+4.5
1998-09-19
Yamashita Keigo
W+5.5
1999-01-30
Yamashita Keigo
B+R
1999-03-06
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
W+R
1998-06-13
Chinen Kaori
Suzuki Yoshimichi Suzuki Yoshimichi
W+1.5
1998-05-30
Suzuki Yoshimichi
B+1.5
1998-11-28
Mizokami Tomochika
Arimura Hiroshi
So Yokoku So Yokoku
W+R
1998-08-29
So Yokoku
B+15.5
1998-10-17
So Yokoku
B+8.5
1999-02-20
Sugimoto Akira
Kono Rin Kono Rin
B+R
1998-04-25
Kim Sujun
Akiyama Jiro Akiyama Jiro
B+R
1998-07-11
Akiyama Jiro
B+R
1998-12-05
Kono Takashi
Kato Atsushi