Up Prev Next

14th NHK Cup
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1966-12-04*
Hashimoto Shoji
B+R
1967-01
Hashimoto Shoji
B+R
1967-03-05*
Hashimoto Shoji
W+R
1967-03-19*
Sugiuchi Masao
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Kajiwara Takeo
Fujisawa Shuko Miyashita Shuyo
B+R
1966
Hashimoto Utaro
Miyashita Shuyo
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+9.5
1966-11-20*
Maeda Nobuaki
Takagawa Shukaku Shimamura Toshihiro
W+R
1966-09-11*
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+R
1967-02-17
Shimamura Toshihiro
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+14.5
1966-11-06
Handa Dogen
Go Seigen Go Seigen
W+1.5
1966-12-18*
Go Seigen
W+10.5
1967-01-06
Kitani Minoru
Sato Sunao Sato Sunao
W+1.5
1966-10-21
Sakata Eio

*) Date is broadcast date.