Up Prev Next

17th NHK Cup
Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1970-02-27
Rin Kaiho
B+0.5
1970-03-13
Kajiwara Takeo
Kubouchi Shuchi Miyashita Shuyo
Miyashita Shuyo
Ohira Shuzo Go Seigen
B+R
1969-09-19
Fujisawa Shuko
W+8.5
1969-12-26
Go Seigen
Hashimoto Utaro Fujisawa Shuko
W+7.5
1969-11-07
Fujisawa Shuko
Sakata Eio Sakata Eio
B+3.5
1969-10-17
Sakata Eio
B+1.5
1970-01-16
Sakata Eio
B+5.5
1970-02-13
Shimamura Toshihiro
Yamabe Toshiro Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji
Otake Hideo Fujisawa Hosai Takagawa Shukaku
B+R
1970
Fujisawa Hosai
Honda Kunihisa Takagawa Shukaku
B+2.5
1969
Takagawa Shukaku