Up Next

1st Nihon Ki-in First Place Tournament
Sakata Eio Fujisawa Shuko
B+0.5
1959
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+1.5
1959
Fujisawa Shuko
W+0.5
1959-09-10
B+R
1959-09-29
Fujisawa Shuko
Hasegawa Akira Hasegawa Akira
Seo Hisashi
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Sakakibara Shoji
Sakai Michiharu Hosokawa Senjin
Hosokawa Senjin
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
Sumino Takeshi
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Nakaoka Jiro
Sometani Kazuo Sometani Kazuo
Izumo Eiji
Segawa Yoshio Kitani Minoru
W+4.5
1958-09-04
Kitani Minoru
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
B+
1960
Kada Katsuji
Nakamura Yutaro Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao
Shinohara Masami Shinohara Masami Miyashita Shuyo
Murashima Yoshinori
Hashimoto Yoshimi Miyashita Shuyo
Miyashita Shuyo
Magari Reiki Magari Reiki Magari Reiki Magari Reiki
Sugiuchi Kazuko
Mukai Kazuo Mukai Kazuo
Iwamoto Kaoru
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Kano Yoshinori
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa
W+0.5
1958-11-13
Takagawa Shukaku