Up Prev Next

2nd Nihon Ki-in First Place Tournament
Okubo Ichigen Okubo Ichigen Takagawa Shukaku
B+R
1961-03-30
Takagawa Shukaku
W+R
1961-08-03
Sakata Eio
(W+R)
1961-09-07
W+R
1961-10-15
W+R
1961-10-22
Maeda Nobuaki
Kada Katsuji Takagawa Shukaku
W+5.5
1961-02-23
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1960-09-22
Kageyama Toshiro
Magari Reiki Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Iwamoto Kaoru Fujisawa Hosai
Fujisawa Hosai
Kano Yoshinori Yamabe Toshiro Sakata Eio
B+R
1961-07-16
Sakata Eio
B+R
1961-09-03
Yamabe Toshiro
Hasegawa Akira Sakata Eio
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1961
Nabeshima Ichiro
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1961-05-01
Sugiuchi Masao
B+R
1961
Fujisawa Shuko
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
W+R
1960-11-03
Shimamura Toshihiro
Rin Kaiho
Shimamura Toshihiro