Up Prev Next

3rd Nihon Ki-in First Place Tournament
Sakakibara Shoji Fujisawa Hosai Miyashita Shuyo
B+R
1962-08-01
Miyashita Shuyo Hoshino Toshi
B+R
1962-11-15
Takagawa Shukaku
B+R
1962-11-29
Fujisawa Hosai
Tanaka Minaichi Miyashita Shuyo
Miyashita Shuyo
Mukai Kazuo Mukai Kazuo
W+0.5
1962-04-26
Mukai Kazuo
B+R
1962-07-12
Nakagawa Shinji
Fujisawa Shuko Shioiri Itsuzo
Shioiri Itsuzo
Hosokawa Senjin Hoshino Toshi
W+2.5
1962-03-01
Hoshino Toshi
W+16.5
1962-05-24
Hoshino Toshi
Hoshino Toshi
Okubo Ichigen Shimamura Toshihiro
Shimamura Toshihiro
Yamabe Toshiro Ishige Kakuo
B+R
1962-03-01
Ishige Kakuo
W+4.5
1962-04-12
Ishige Kakuo
Takahashi Shigeyuki Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Magari Reiki Magari Reiki
W+R
1962-03-21
Takagawa Shukaku
W+R
1962-08-08
Takagawa Shukaku
W+R
1962-09-13
Takagawa Shukaku
W+R
1962-11-15
Suzuki Goro
Suzuki Masaharu Takagawa Shukaku
W+R
1962-02-01
Takagawa Shukaku
Yamazaki Masuo Fukuda Masayoshi Maeda Nobuaki
B+R
1962-05-02
Fukuda Masayoshi
Segawa Yoshio Maeda Nobuaki
B+R
1962-01-18
Maeda Nobuaki
Kada Katsuji Kada Katsuji Kada Katsuji
W+1.5
1962-06-20
Kada Katsuji
W+R
1962-09-13
Izutani Minoru
Hashimoto Yoshimi
Sometani Kazuo Sometani Kazuo
B+3.5
1962-02-01
Sugiuchi Masao
Hisai Keishi
Isogawa Masao Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao

3rd Nihon Ki-in First Place Title

date black white result #mv sgf
1962-12-27 Takagawa Shukaku Sakata Eio W+R 148 sgf
1963-01-06 Sakata Eio Takagawa Shukaku B+4.5 294 sgf

Sakata Eio won 2-0.