Up

7th Nihon Ki-in Championship, 2nd Preliminary
Hisai Keishi Iwata Masao Iwata Masao
Iwata Masao
Mitsuhara Itaro Sometani Kazuo
Sometani Kazuo
Kodama Kunio Fukuhara Yoshitora Kuwahara Munehisa
Fukuhara Yoshitora
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa
Kano Yoshinori
Hasegawa Akira Kosugi Kiyoshi Kajiwara Takeo
Kosugi Kiyoshi
Kada Katsuji Kajiwara Takeo
Kajiwara Takeo
Hoshino Toshi Hoshino Toshi Shinohara Masami
Nakagawa Shinji
Nakamura Yutaro Shinohara Masami
Shinohara Masami
Miwa Yoshiro Fujisawa Shuko Okubo Ichigen
Fujisawa Shuko
Kageyama Toshiro Okubo Ichigen
Okubo Ichigen
Yoshida Yoichi Yoshida Yoichi Yoshida Yoichi
Kusaka Kaneo
Sakai Michiharu Hashimoto Yoshimi
Hashimoto Yoshimi