Up Next

Preliminaries

7th Nihon Ki-in Championship
Kitani Minoru Kitani Minoru Okubo Ichigen Sugiuchi Masao Takagawa Shukaku
W+R
1960-01-17,18
Iwata Masao
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
B+1.5
1959-04-01,02
Yamabe Toshiro
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Kuwahara Munehisa
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Magari Reiki
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
Yoshida Yoichi
Hosokawa Senjin Hosokawa Senjin
Maeda Nobuaki
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Shinohara Masami
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Kajiwara Takeo

Title

date black white result #mv sgf
1960-02-03,04 Takagawa Shukaku Sakata Eio W+R 194 sgf
1960-02-23,24 Sakata Eio Takagawa Shukaku B+R 129 sgf

Sakata Eio won 2-0.