Up Prev

8th Nihon Ki-in Championship
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+4.5
1960-09-01
Fujisawa Shuko
W+R
1960-11-09,10
Fujisawa Shuko
B+5.5
1960-11-16
Fujisawa Shuko
B+6.5
1960-12-14
Hasegawa Akira
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Hashimoto Yoshimi
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+R
1960-07-06,07
Iwamoto Kaoru
W+R
1960-09-21,22
Takagawa Shukaku
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
Nabeshima Ichiro
Hayashi Yutaro Hayashi Yutaro Hayashi Yutaro
W+3.5
1960-09-07
Shimamura Toshihiro
W+R
1960-12-07
Magari Reiki
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
Nakamura Yutaro
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Shimamura Toshihiro
W+R
1960-09-21,22
Hosokawa Senjin
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Iwata Masao

Title

date black white result #mv sgf
1961-01-25,26 Fujisawa Shuko Sakata Eio B+6.5 257 sgf
1961-02-15,16 Sakata Eio Fujisawa Shuko B+R 147 sgf
1961-03-08,09 Sakata Eio Fujisawa Shuko B+R 191 sgf

Sakata Eio won 2-1.