Up Prev Next

15th Nihon Ki-in Championship
Kajiwara Takeo Fujisawa Hosai Sakata Eio Sakata Eio Fujisawa Shuko
W+R
1967-11-02
Yamabe Toshiro
B+R
1967-12-07
Fujisawa Hosai
Sakata Eio Sakata Eio
Kano Yoshinori
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
Yoshida Yoichi
Sakai Toshimichi Chino Tadahiko
Chino Tadahiko
Kada Katsuji Sugiuchi Masao Fujisawa Shuko
W+0.5
1967-06-01
Fujisawa Shuko
W+0.5
1967-08-17
Sugiuchi Masao
Hayashi Yutaro Fujisawa Shuko
W+R
1967-03-30
Fujisawa Shuko
Ishida Yoshio Ishida Yoshio Ishida Yoshio
Hane Yasumasa
Shinohara Masami Kurosawa Tadanao
Kurosawa Tadanao
Hosokawa Senjin Kojima Takaho Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro Yamabe Toshiro
B+3.5
1967
Kojima Takaho
Kitani Reiko Shimamura Toshihiro
Shimamura Toshihiro
Takagawa Shukaku Otake Hideo
W+R
1967-03-30
Maeda Nobuaki
Otake Hideo
Tanaka Minaichi Maeda Nobuaki
Maeda Nobuaki
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Iwata Tatsuaki
Nakamura Yutaro Yamabe Toshiro
Yamabe Toshiro
Tanimiya Teiji Rin Kaiho Rin Kaiho
Rin Kaiho
Segawa Yoshio Takahashi Toshimitsu
Takahashi Toshimitsu

Title

date black white result #mv sgf
1967-12-13,14 Yamabe Toshiro Ohira Shuzo W+R 188 sgf
1967-12-27,28 Ohira Shuzo Yamabe Toshiro B+5.5 261 sgf
1968-01-08,09 Yamabe Toshiro Ohira Shuzo W+R 148 sgf

Ohira Shuzo won 3-0.