Up Prev Next

16th Nihon Ki-in Championship
Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho Shimamura Toshihiro
B+0.5
1968
Takagawa Shukaku
W+1.5
1968-11-28
Miyashita Shuyo
B+0.5
1968-12-05
Sugiuchi Masao
Takahashi Shunko Takahashi Shunko
Ishii Mamoru
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Hisai Keishi
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
Kaji Kazutame
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru Takagawa Shukaku
B+4.5
1968-10-30
Sumino Tsunehiro
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Sanno Hirotaka
Nakaoka Jiro Nakaoka Jiro Takagawa Shukaku
W+6.5
1968-05-18
Nakagawa Shinji
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1968-02-22
Watanabe Hideo
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki Iwata Tatsuaki
W+R
1968
Iwata Tatsuaki Miyashita Shuyo
B+5.5
1968
Okubo Ichigen
Hane Yasumasa Iwata Tatsuaki
Iwata Tatsuaki
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
W+R
1968-03-07
Kajiwara Takeo
B+R
1968-05-16
Fujisawa Shuko
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Sugiuchi Kazuko
Kada Katsuji Kada Katsuji Kudo Norio
B+R
1968
Miyashita Shuyo
Hashimoto Yoshimi
Kudo Norio Kudo Norio
Sakai Michiharu
Ishige Kakuo Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Miyashita Shuyo
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
Sakata Eio

Title

date black white result #mv sgf
1968-12-16,17 Miyashita Shuyo Ohira Shuzo W+R 170 sgf
1969-01-06,07 Ohira Shuzo Miyashita Shuyo B+R 231 sgf
1969-01-07,08 Miyashita Shuyo Ohira Shuzo W+R 172 sgf

Ohira Shuzo won 3-0.