Up Next

1st Nakano Cup
Seto Taiki Seto Taiki
W+R
2004-04-06
Seto Taiki
B+R
2004-05-25
Seto Taiki Seto Taiki
W+R
2004-06-22
Yamada Shinji Ohashi Naruya
B+2.5
2004-04-06
Ohashi Naruya
Ko Iso Ko Iso
W+R
2004-04-06
Ko Iso
W+R
2004-04-06
Tajima Shingo
Suzuki Ayumi Suzuki Ayumi
Yanagisawa Satoshi
Ando Kazushige Ando Kazushige Ando Kazushige Ando Kazushige
W+R
2004-05-25
Murakawa Daisuke
Kamiji Hiroki Shirakawa Yuichiro
B+R
2004-04-06
Shirakawa Yuichiro
Oba Junya Oba Junya
B+R
2004-04-06
Murakami Fukashi
B+3.5
2004-04-06
Hatanaka Hoshinobu
Ha Youngil Murakami Fukashi
W+R
2004-04-06
Murakami Fukashi
Rin Kanketsu Rin Kanketsu
B+R
2004-04-06
Mitani Tetsuya
W+R
2004-05-25
Ohashi Hirofumi
Mochizuki Kenichi Mochizuki Kenichi
B+R
2004-04-06
Xie Yimin
Iyama Yuta Iyama Yuta
W+R
2004-04-06
Mitani Tetsuya
W+R
2004-04-06
Uchida Shuhei
Mitani Tetsuya Mitani Tetsuya
W+T
2004-04-06
Lee Ishu
Ohashi Hirofumi Ohashi Hirofumi
W+R
2004-04-06
Ohashi Hirofumi
W+R
2004-04-06
Ohashi Hirofumi
W+0.5
2004-05-25
Mukai Chiaki
Anzai Nobuaki Anzai Nobuaki
B+R
2004-04-06
Mukai Kozue
Mannami Kana Mannami Kana
B+R
2004-04-06
Hoshikawa Takumi
B+R
2004-04-06
Okuda Aya
Hoshikawa Takumi Hoshikawa Takumi
B+1.5
2004-04-06
Murakami Akihide

3rd / 5th / 7th Place Playoff
Mitani Tetsuya Ando Kazushige
B+R
2005
Ando Kazushige
Rin Kanketsu Rin Kanketsu
W+R
2004-05-25
Ko Iso
W+6.5
2004
Hoshikawa Takumi
Ko Iso Ko Iso
Murakami Fukashi
Hoshikawa Takumi Murakami Fukashi
W+R
2004
Murakami Fukashi