Up

Nakano Cup

The Nakano Cup (中野杯) was a tournament for up to 20-year old players (U20), held from 2004 to 2013. Here we give the finals.

# year winner runner-up sgf
1 2004 Seto Taiki Ohashi Hirofumi sgf
2 2005 Iyama Yuta Ko Iso sgf
3 2006 Iyama Yuta Xie Yimin sgf
4 2007 Iyama Yuta Ko Iso sgf
5 2008 Lee Ishu Murakawa Daisuke
6 2009 Murakawa Daisuke Shida Tatsuya sgf
7 2010 Murakawa Daisuke Shida Tatsuya sgf
8 2011 Suzuki Shinji Terayama Rei sgf
9 2012 Ichiriki Ryo Sun Zhe sgf
10 2013 Kyo Kagen Hirata Tomoya sgf

Once more, but now the top eight finishers.

# 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Seto Taiki Ohashi Hirofumi Ando Kazushige Mitani Tetsuya Ko Iso Rin Kanketsu Murakami Fukashi Hoshikawa Takumi
2 Iyama Yuta Ko Iso Lee Ishu Uchida Shuhei Anzai Nobuaki Ohashi Hirofumi Horimoto Mitsunari Murakawa Daisuke
3 Iyama Yuta Xie Yimin Anzai Nobuaki Shida Tatsuya Ko Iso Lee Ishu Uchida Shuhei Mannami Nao
4 Iyama Yuta Ko Iso Lee Ishu Shida Tatsuya Murakawa Daisuke Takashima Takeshi Fujita Akihiko Horimoto Mitsunari
5 Lee Ishu Murakawa Daisuke Tajiri Yuto Kumamoto Shusei Terayama Rei Fujita Akihiko Mine Yasuhiro 西川貴敏
6 Murakawa Daisuke Shida Tatsuya Lee Ishu Adachi Toshimasa Suzuki Shinji Uchida Shuhei Ito Masashi Yanagisawa Satoshi
7 Murakawa Daisuke Shida Tatsuya Horimoto Mitsunari Tajiri Yuto Tamai Shin Takeuchi Kosuke Kumamoto Shusei Inaba Takahiro
8 Suzuki Shinji Terayama Rei Ichiriki Ryo Inaba Takahiro Tajiri Yuto Shida Tatsuya Yu Zhengqi Tsuneishi Takashi
9 Ichiriki Ryo Sun Zhe Kanazawa Makoto Yu Zhengqi Adachi Toshimasa Hirata Tomoya Numadate Sakiya Tajiri Yuto
10 Kyo Kagen Hirata Tomoya Onishi Kenya Tanaka Nobuyuki Yu Zhengqi Ichiriki Ryo Sun Zhe Tsuruta Kazushi

Discontinued.