Up Prev Next

8th Nakano Cup
Shida Tatsuya Shida Tatsuya Inaba Takahiro Suzuki Shinji
W+R
2011-11-14
Suzuki Shinji
B+R
2011-12-19
Tamai Shin
Ida Atsushi Inaba Takahiro
Inaba Takahiro
Suzuki Shinji Suzuki Shinji Suzuki Shinji
Mutsuura Yuta
Takahashi Masumi Yu Zhengqi
Yu Zhengqi
Kumamoto Shusei Tajiri Yuto Terayama Rei Terayama Rei
Tajiri Yuto
Adachi Toshimasa Terayama Rei
Terayama Rei
川畑隆司 Tsuneishi Takashi
B+R
2011-09-12
Ichiriki Ryo
Tsuneishi Takashi
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
Fujita Akihiko

7th Place Playoff
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
B+R
2011-11-19
Tsuneishi Takashi