Up Prev Next

9th Nakano Cup
Yu Zhengqi Yu Zhengqi Yu Zhengqi Sun Zhe Ichiriki Ryo
W+R
2012-10-28
Yao Zhi Teng
Kumamoto Shusei Adachi Toshimasa
Adachi Toshimasa
Sun Zhe Sun Zhe Sun Zhe
Onoda Takuya
西岡正織 Tajiri Yuto
Tajiri Yuto
Kanazawa Makoto Kanazawa Makoto Kanazawa Makoto Ichiriki Ryo
Komatsu Daiki
Numadate Sakiya Numadate Sakiya
Ida Atsushi
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
Tsuneishi Takashi
Inaba Takahiro Hirata Tomoya
Hirata Tomoya