Up Prev

10th Nakano Cup
Onishi Kenya Onishi Kenya Onishi Kenya Kyo Kagen Kyo Kagen
W+R
2013-10-27
Fujimura Yosuke
Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi
Bian Wenkai
Kanazawa Makoto Yu Zhengqi Kyo Kagen
Yu Zhengqi
Kyo Kagen Kyo Kagen
Hashimoto Kan
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo Tanaka Nobuyuki Hirata Tomoya
寺田柊汰
Shibano Toramaru Tanaka Nobuyuki
Tanaka Nobuyuki
Obuchi Kotaro Hirata Tomoya Hirata Tomoya
Hirata Tomoya
Sun Zhe Sun Zhe
Onishi Ryuhei