Up Prev Next

7th Nakano Cup
Fujita Akihiko Horimoto Mitsunari Horimoto Mitsunari Shida Tatsuya Murakawa Daisuke
W+R
2010-06-15
Horimoto Mitsunari
Ida Atsushi Kumamoto Shusei
Kumamoto Shusei
国沢大斗 Shida Tatsuya Shida Tatsuya
Shida Tatsuya
Terayama Rei Tamai Shin
Tamai Shin
Takeuchi Kosuke Takeuchi Kosuke Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
Obuchi Kotaro
Sun Zheinsei Murakawa Daisuke
Murakawa Daisuke
Inaba Takahiro Inaba Takahiro Tajiri Yuto
Seki Tatsuya
Numadate Sakiya Tajiri Yuto
Tajiri Yuto