Up Next

6th Nakano Cup
Lee Ishu Lee Ishu Lee Ishu Shida Tatsuya
B+R
2009-07-14
Murakawa Daisuke
W+R
2009-07-14
Kiwada Kazuomi
Ito Masashi Ito Masashi
Yu Zhengqi
Obuchi Kotaro Suzuki Shinji Shida Tatsuya
Suzuki Shinji
Shimosaka Miori Shida Tatsuya
B+R
2009
Shida Tatsuya
Kanazawa Makoto Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
Murakawa Daisuke
Horimoto Mitsunari Yanagisawa Satoshi
Yanagisawa Satoshi
Adachi Toshimasa Adachi Toshimasa Adachi Toshimasa
Terayama Rei
Muramatsu Hiroki Uchida Shuhei
Uchida Shuhei