Up Next

19th Okan Tournament
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
W+2.5
Hane Yasumasa
W+R
Hane Yasumasa
B+0.5
Okumura Hideo Okumura Hideo
W+R
Kuwata Yasuaki
Baba Shigeru Baba Shigeru
W+3.5
Baba Shigeru
W+R
Tsuchida Masamitsu
Shimamura Toshihiro
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+2.5
Iwata Tatsuaki
B+R
Saijo Masataka Saijo Masataka
B+R
Shimamura Michihiro
Sakai Michiharu Sakai Michiharu
W+R
Inagaki Koichi Inagaki Koichi
W+R
Okumura Noboru

Title Game

date black white result #mv sgf
1978-10-26 Yamashiro Hiroshi Hane Yasumasa W+R 198 sgf

Hane Yasumasa won the Okan title.