Up Prev Next

20th Okan Tournament
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+R
Iwata Tatsuaki
W+1.5
Iwata Tatsuaki
W+R
Saijo Masataka Saijo Masataka
W+R
Okumura Hideo
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
B+0.5
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+R
Inagaki Koichi
Kuwata Yasuaki Kuwata Yasuaki
B+3.5
Kuwata Yasuaki
B+R
Akedo Kazumi
Shimohira Akio Shimohira Akio
B+R
Shimohira Akio
W+0.5
Kusunoki Teruko
Shimamura Toshihiro

Title Game

date black white result #mv sgf
1979-10-11 Iwata Tatsuaki Hane Yasumasa B+5.5 265 sgf

Iwata Tatsuaki won the Okan title.