Up Prev Next

21st Okan Tournament
Baba Shigeru Baba Shigeru
B+0.5
Baba Shigeru
W+0.5
Baba Shigeru
B+4.5
Baba Shigeru
B+R
Sakai Isao
Shimamura Toshihiro
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
W+R
Okumura Hideo Okumura Hideo
B+0.5
Saijo Masataka
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+R
Hane Yasumasa
B+R
Kuwata Yasuaki Kuwata Yasuaki
W+R
Ikezaki Tokinori
Morishima Kaoru Morishima Kaoru
B+R
Morishima Kaoru
W+R
Hiroe Katsuhiko
Inagaki Koichi

Title Game

date black white result #mv sgf
1980-10-23 Iwata Tatsuaki Baba Shigeru B+R 101 sgf

Iwata Tatsuaki retains the Okan title.