Up Prev Next

23rd Okan Tournament
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+1.5
Hane Yasumasa
B+17.5
Hane Yasumasa
B+R
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
B+R
Morishima Kaoru
Sakai Michiharu Sakai Michiharu
W+R
Akedo Kazumi Akedo Kazumi
W+2.5
Hikosaka Naoto
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+R
Iwata Tatsuaki
B+6.5
Hiroe Katsuhiko Hiroe Katsuhiko
W+R
Ito Makoto
Saijo Masataka Saijo Masataka
W+4.5
Sakai Isao

Title Game

date black white result #mv sgf
1982-10-21 Yamashiro Hiroshi Hane Yasumasa B+R 205 sgf

Yamashiro Hiroshi retains the Okan title.