Up Prev Next

27th Okan Tournament
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+R
Hane Yasumasa
W+R
Hane Yasumasa
B+R
Akedo Kazumi Akedo Kazumi
B+R
Ogata Masaki
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
W+R
Kuwata Yasuaki Kuwata Yasuaki
B+R
Shimohira Akio
Nakano Hironari Nakano Hironari
B+R
Nakano Hironari
W+1.5
Nakano Hironari
W+4.5
Baba Shigeru
Inagaki Koichi
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
B+2.5
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
W+1.5
Saijo Masataka

Title Game

date black white result #mv sgf
1986-11-20 Yamashiro Hiroshi Hane Yasumasa B+R 205 sgf

Yamashiro Hiroshi retains the Okan title.