Up Prev Next

26th Okan Tournament
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+R
Iwata Tatsuaki
W+6.5
Iwata Tatsuaki
B+0.5
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
W+R
Imamura Yoshiaki
Saijo Masataka Saijo Masataka
W+R
Inagaki Koichi Inagaki Koichi
B+R
Sakai Isao
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+R
Hane Yasumasa
W+R
Baba Shigeru Baba Shigeru
W+R
Shinoda Hideyuki
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
W+R
Ito Makoto Ito Makoto
W+R
Kuwata Yasuaki

Title Game

date black white result #mv sgf
1985-11-21 Yamashiro Hiroshi Iwata Tatsuaki B+R 195 sgf

Yamashiro Hiroshi retains the Okan title.