Up Prev Next

60th Okan Tournament
Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi Ogata Masaki Ogata Masaki Ogata Masaki
Ito Yoji
Ogata Masaki
Miyagawa Fumihiko Miyagawa Fumihiko
B+R
2018-12-20
Hikosaka Naoto
Hane Naoki
Hikosaka Naoto
Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta Otake Yu
Bian Wenkai
Chotoku Tetsushi
Ito Kenryo Otake Yu Otake Yu
Otake Yu
Nakano Hironari

Title Game

date black white result #mv sgf
2019-11-20 Ogata Masaki Ida Atsushi W+1.5 275 sgf

Ida Atsushi retains the Okan title.