Up Prev Next

59th Okan Tournament
Katayama Yasuo Yanagisawa Satoshi Takahashi Masumi Takahashi Masumi Nakano Hironari
W+R
2018-10-18
Yanagisawa Satoshi
Takahashi Masumi
Kato Yuki Miyagawa Fumihiko Miyagawa Fumihiko
Miyagawa Fumihiko
Ogata Masaki
Hikosaka Naoto Tsuruta Kazushi Hane Naoki Nakano Hironari
W+R
2018-09-20
Tsuruta Kazushi
Hane Naoki
Ito Kenryo Nakano Hironari Nakano Hironari
Nakano Hironari
Mutsuura Yuta

Title Game

date black white result #mv sgf
2018-11-25 Nakano Hironari Ida Atsushi W+2.5 252 sgf

Ida Atsushi retains the Okan title.