Up Prev Next

58th Okan Tournament
Takahashi Masumi Takahashi Masumi Takahashi Masumi Shida Tatsuya Mutsuura Yuta
Hikosaka Naoto
Matsuoka Hideki
Shida Tatsuya Shida Tatsuya Shida Tatsuya
Bian Wenkai
Katayama Yasuo
Yanagisawa Satoshi Yanagisawa Satoshi Yanagisawa Satoshi Mutsuura Yuta
Shinoda Mitsuaki
O Keii
Nakano Hironari Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta
Mutsuura Yuta
Hane Naoki

Title Game

date black white result #mv sgf
2017-11-13 Mutsuura Yuta Ida Atsushi W+R 174 sgf

Ida Atsushi retains the Okan title.