Up Prev

Oteai 1970

date black white result #mv sgf
1970 Noguchi Mitsuhiro 3p Sakai Toshio 5p W+R 124 sgf
1970 Takenaka Kotaro 4p Kuroda Yukio 6p W+R 146 sgf
1970 Gaku Yuzuru 2p Ono Yutaka 3p B+R 213 sgf
1970 Ito Tamotsu 4p Izumo Eiji 5p W+8 223 sgf
1970 Shirae Haruhiko 4p Sugiuchi Kazuko 6p B+1 241 sgf
1970 Shinohara Masami 8p Otake Hideo 8p W+9 250 sgf
1970 Ito Makoto 4p Tsujii Ryosuke 6p B+6 254 sgf
1970 Kanashima Tadashi 1p Miyazaki Hiroshi 3p B+2 300 sgf
1970-04-15 Kawai Tetsuyuki 4p Sato Kaoru 6p W+R 184 sgf
1970-04-15 Inagaki Koichi 4p Morishima Kaoru 5p B+3 241 sgf
1970-04-15 Komatsu Nobuaki 5p Maetani Shingo 4p B+6 247 sgf
1970-04-15 Sekine Naohisa 3p Naganuma Makoto 5p B+5 255 sgf
1970-04-16 Hamajima Hisayoshi 6p Sumino Tsunehiro 8p B+R 117 sgf
1970-04-16 Saijo Masataka 5p Matsuoka Teruo 6p B+R 117 sgf
1970-04-16 Yamazaki Masuo 6p Nakagawa Shinsuke 7p W+R 164 sgf
1970-04-16 Haruyama Isamu 6p Kudo Norio 8p W+R 192 sgf
1970-04-16 Hiroe Katsuhiko 5p Ozaki Harumi 5p B+R 195 sgf
1970-04-16 Kosugi Kiyoshi 5p Tozawa Akinobu 6p B+R 199 sgf
1970-04-16 Kaji Kazutame 6p Kurosawa Tadanao 7p B+4 207 sgf
1970-04-16 Fukui Masaaki 5p Chino Tadahiko 7p W+R 210 sgf
1970-04-16 Kitamura Hiroshi 5p Matsumoto Tokuji 7p Jigo 236 sgf
1970-04-16 Nabeshima Akira 5p Kusaka Kaneo 7p W+1 244 sgf
1970-04-16 Yoshida Yoichi 6p Sakai Michiharu 8p B+9 251 sgf
1970-04-16 Kawamoto Noboru 6p Ishii Kunio 8p W+4 255 sgf
1970-04-16 Nakaoka Jiro 6p Suzuki Masaharu 5p B+5 272 sgf
1970-04-16 Ando Takeo 5p Honma Akio 5p B+1 275 sgf
1970-04-16 Abe Yoshiteru 6p Hoshino Toshi 8p Jigo 297 sgf
1970-04-16 Sanno Hirotaka 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 97 sgf
1970-04-22 Miyazawa Goro 3p Honma Akio 5p W+R 126 sgf
1970-04-22 Kasai Koji 1p Cho Chikun 3p W+R 150 sgf
1970-04-22 Tsutsui Katsumi 3p Takeda Hakuai 5p B+8 216 sgf
1970-04-22 Ukita Masayuki 1p Cho Hunhyun 3p W+3 246 sgf
1970-04-23 Izumo Eiji 5p Segawa Yoshio 7p B+R 125 sgf
1970-04-23 Oka Mitsuo 4p Tsuchida Masamitsu 6p W+R 130 sgf
1970-04-23 Yokoyama Koichi 5p Kuroda Yukio 6p W+R 130 sgf
1970-04-23 Takamizawa Tadao 5p Kobayashi Reiko 6p B+R 143 sgf
1970-04-23 Sugiuchi Kazuko 6p Sakakibara Shoji 8p W+R 156 sgf
1970-04-23 Izutani Minoru 5p Isogawa Masao 7p B+R 173 sgf
1970-04-23 Takemiya Masaki 5p Kamimura Kunio 5p B+R 175 sgf
1970-04-23 Nishigami Yoshihiko 5p Tsujii Ryotaro 6p B+R 177 sgf
1970-04-23 Otake Hideo 8p Magari Reiki 8p B+R 181 sgf
1970-04-23 Takagi Shoichi 6p Hisai Keishi 8p B+9 215 sgf
1970-04-23 Shinohara Masami 8p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 217 sgf
1970-04-23 Kojima Takaho 6p Suzuki Goro 7p B+6 254 sgf
1970-04-23 Sakai Toshio 5p Hayase Hiroshi 6p B+2 260 sgf
1970-04-23 Kuwahara Munehisa 7p Kageyama Toshiro 6p Jigo 272 sgf
1970-04-23 Ishigure Ikuro 6p Watanabe Hideo 6p B+10 274 sgf
1970-04-23 Ishii Mamoru 6p Nabeshima Ichiro 7p Jigo 278 sgf
1970-04-23 Kanno Kiyonori 5p Seo Hisashi 7p Jigo 279 sgf
1970-04-23 Ito Tomoe 5p Tanimiya Teiji 6p W+14 279 sgf
1970-04-29 Sato Masaharu 4p Naganuma Makoto 5p B+R 119 sgf
1970-04-29 Takenaka Kotaro 4p Tozawa Akinobu 6p W+R 152 sgf
1970-04-29 Noguchi Hitoshi 3p Hisajima Kunio 4p B+R 189 sgf
1970-04-29 Shirae Haruhiko 4p Haruyama Isamu 6p B+2 214 sgf
1970-04-29 Yamamoto Yutaka 2p Cho Chikun 3p Jigo 305 sgf
1970-04-30 Kobayashi Koichi 4p Sato Kaoru 6p B+R 151 sgf
1970-04-30 Kawamoto Noboru 6p Kato Masao 6p W+R 158 sgf
1970-04-30 Suzuki Masaharu 5p Kanno Kiyonori 5p B+R 179 sgf
1970-04-30 Kosugi Kiyoshi 5p Kurosawa Tadanao 7p W+R 186 sgf
1970-04-30 Sanno Hirotaka 6p Chino Tadahiko 7p B+R 187 sgf
1970-04-30 Kodama Kunio 5p Tanaka Minaichi 5p B+R 189 sgf
1970-04-30 Ishida Yoshio 6p Abe Yoshiteru 6p B+R 203 sgf
1970-04-30 Matsumoto Tokuji 7p Nakamura Yutaro 8p B+5 219 sgf
1970-04-30 Takemiya Masaki 5p Nakaoka Jiro 6p B+R 237 sgf
1970-04-30 Hoshino Toshi 8p Sumino Tsunehiro 8p W+3 242 sgf
1970-04-30 Kuwata Yasuaki 3p Saijo Masataka 5p B+2 245 sgf
1970-04-30 Kitamura Hiroshi 5p Nakagawa Shinsuke 7p Jigo 270 sgf
1970-04-30 Okumura Noboru 3p Komatsu Nobuaki 5p B+2 282 sgf
1970-04-30 Ota Masahito 4p Matsuoka Teruo 6p B+5 283 sgf
1970-04-30 Hane Yasumasa 7p Kusaka Kaneo 7p B+6 283 sgf
1970-04-30 Sakai Michiharu 8p Kudo Norio 8p W+6 286 sgf
1970-05-06 Morikawa Masao 4p Ishigure Ikuro 6p W+R 100 sgf
1970-05-06 Nagahara Yoshiaki 4p Yamazaki Masuo 6p B+R 193 sgf
1970-05-06 Ito Hiroshi 4p Nabeshima Akira 5p W+6 206 sgf
1970-05-06 Kawai Tetsuyuki 4p Yokoyama Koichi 5p Jigo 275 sgf
1970-05-07 Honma Akio 5p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 111 sgf
1970-05-07 Fukui Masaaki 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 143 sgf
1970-05-07 Hayase Hiroshi 6p Yoshida Yoichi 6p W+R 144 sgf
1970-05-07 Tanimiya Teiji 6p Takahashi Toshimitsu 7p W+R 150 sgf
1970-05-07 Takagi Shoichi 6p Otake Hideo 8p W+R 154 sgf
1970-05-07 Hirano Masaaki 3p Sakai Toshio 5p W+R 206 sgf
1970-05-07 Tsujii Ryotaro 6p Ishii Kunio 8p W+R 218 sgf
1970-05-07 Kobayashi Reiko 6p Shinohara Masami 8p W+R 220 sgf
1970-05-07 Izutani Minoru 5p Nabeshima Ichiro 7p W+5 247 sgf
1970-05-07 Kuroda Yukio 6p Kojima Takaho 6p B+6 251 sgf
1970-05-07 Hamajima Hisayoshi 6p Hisai Keishi 8p W+8 268 sgf
1970-05-07 Takamizawa Tadao 5p Seo Hisashi 7p B+14 284 sgf
1970-05-07 Tsuchida Masamitsu 6p Isogawa Masao 7p B+8 291 sgf
1970-05-07 Suzuki Goro 7p Sakakibara Shoji 8p B+R 333 sgf
1970-05-13 Cho Hunhyun 4p Kosugi Kiyoshi 5p B+R 157 sgf
1970-05-13 Noguchi Hitoshi 3p Maetani Shingo 4p B+R 173 sgf
1970-05-13 Ando Akio 1p Cho Chikun 3p W+R 220 sgf
1970-05-13 Yamashita Yorimoto 3p Nishigami Yoshihiko 5p W+4 235 sgf
1970-05-13 Hisajima Kunio 4p Sanno Hirotaka 6p B+1 273 sgf
1970-05-13 Sakai Masanori 3p Kitamura Hiroshi 5p W+R 88 sgf
1970-05-14 Abe Yoshiteru 6p Miwa Yoshiro 7p B+R 145 sgf
1970-05-14 Takamizawa Tadao 5p Oeda Yusuke 7p W+R 146 sgf
1970-05-14 Ota Masahito 4p Ozaki Harumi 5p B+R 149 sgf
1970-05-14 Sumino Tsunehiro 8p Nakamura Yutaro 8p B+R 157 sgf
1970-05-14 Watanabe Hideo 6p Magari Reiki 8p W+R 162 sgf
1970-05-14 Tozawa Akinobu 6p Segawa Yoshio 7p B+R 183 sgf
1970-05-14 Shimohira Akio 4p Hiroe Katsuhiko 5p W+R 188 sgf
1970-05-14 Kuwata Yasuaki 4p Morishima Kaoru 5p W+R 214 sgf
1970-05-14 Naganuma Makoto 5p Kaji Kazutame 6p B+3 233 sgf
1970-05-14 Sakai Takeshi 5p Ishige Kakuo 7p B+1 236 sgf
1970-05-14 Ando Takeo 5p Kageyama Toshiro 6p B+6 247 sgf
1970-05-14 Shirae Haruhiko 4p Izumo Eiji 5p W+1 262 sgf
1970-05-14 Takeda Hakuai 5p Kawamoto Noboru 6p W+1 276 sgf
1970-05-14 Haruyama Isamu 6p Hoshino Toshi 8p W+2 284 sgf
1970-05-14 Okatani Mitsuo 4p Ito Tomoe 5p B+1 324 sgf
1970-05-20 Ezura Yuichi 3p Kamimura Kunio 5p W+R 104 sgf
1970-05-20 Sato Kaoru 6p Otake Hideo 8p W+R 140 sgf
1970-05-20 Oka Nobumitsu 4p Takemiya Masaki 5p W+R 214 sgf
1970-05-20 Izumitani Masanori 4p Ishii Mamoru 6p Jigo 264 sgf
1970-05-21 Nakagawa Shinsuke 7p Matsumoto Tokuji 7p B+R 101 sgf
1970-05-21 Kurosawa Tadanao 7p Kuwahara Munehisa 7p B+R 135 sgf
1970-05-21 Sometani Kazuo 7p Ishii Kunio 8p B+R 167 sgf
1970-05-21 Ishida Yoshio 6p Hane Yasumasa 7p B+R 171 sgf
1970-05-21 Ito Hiroshi 4p Suzuki Masaharu 5p W+R 174 sgf
1970-05-21 Tanimiya Teiji 6p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 181 sgf
1970-05-21 Suzuki Tsuna 3p Tanaka Minaichi 5p W+R 192 sgf
1970-05-21 Komatsu Nobuaki 5p Nabeshima Akira 5p W+R 206 sgf
1970-05-21 Kusaka Kaneo 7p Sakakibara Shoji 8p W+R 218 sgf
1970-05-21 Yamazaki Masuo 6p Kageyama Toshiro 6p B+10 225 sgf
1970-05-21 Yokoyama Koichi 5p Takahashi Toshimitsu 7p B+9 237 sgf
1970-05-21 Kudo Norio 8p Hisai Keishi 8p W+R 258 sgf
1970-05-21 Yoshida Yoichi 6p Suzuki Goro 7p W+R 266 sgf
1970-05-21 Sakai Michiharu 8p Shinohara Masami 8p W+2 317 sgf
1970-05-27 Sekine Naohisa 3p Watanabe Reiji 3p W+R 160 sgf
1970-05-27 Tsutsui Katsumi 3p Kodama Kunio 5p B+R 185 sgf
1970-05-27 Cho Chikun 3p Otani Motohiro 4p B+13 209 sgf
1970-05-27 Oka Mitsuo 4p Nishigami Yoshihiko 5p B+10 214 sgf
1970-05-27 Hisajima Kunio 4p Kanno Kiyonori 5p W+R 224 sgf
1970-05-27 Fukui Susumu 4p Kato Masao 6p W+1 239 sgf
1970-05-27 Noguchi Hitoshi 3p Nakamura Hidehito 4p B+R 245 sgf
1970-05-27 Ito Makoto 4p Saijo Masataka 5p B+4 337 sgf
1970-05-28 Seo Hisashi 7p Ishigure Ikuro 7p B+R 113 sgf
1970-05-28 Takagi Shoichi 6p Kaji Kazutame 6p B+R 115 sgf
1970-05-28 Tsujii Ryotaro 6p Nabeshima Ichiro 7p B+R 119 sgf
1970-05-28 Honda Sachiko 4p Watanabe Hideo 6p W+R 128 sgf
1970-05-28 Hamajima Hisayoshi 6p Izutani Minoru 5p B+0 159 sgf
1970-05-28 Sakai Takeshi 5p Tozawa Akinobu 6p B+R 187 sgf
1970-05-28 Hiroe Katsuhiko 5p Segawa Yoshio 7p B+4 233 sgf
1970-05-28 Amayake Nobuo 4p Hayase Hiroshi 6p W+1 246 sgf
1970-05-28 Shimohira Akio 4p Tsuchida Masamitsu 6p B+9 283 sgf
1970-05-28 Shirae Haruhiko 4p Ito Tomoe 5p B+1 310 sgf
1970-05-28 Chino Tadahiko 7p Oeda Yusuke 7p B+R 89 sgf
1970-06-10 Cho Chikun 3p Morikawa Masao 4p B+R 179 sgf
1970-06-10 Koyama Shizuo 4p Kamimura Kunio 5p B+R 189 sgf
1970-06-10 Oka Nobumitsu 4p Haruyama Isamu 6p B+3 288 sgf
1970-06-11 Ando Takeo 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 137 sgf
1970-06-11 Kawamura Masamichi 4p Morishima Kaoru 5p B+R 147 sgf
1970-06-11 Matsuoka Teruo 6p Kusaka Kaneo 7p B+R 163 sgf
1970-06-11 Fukui Masaaki 5p Ishida Yoshio 6p W+R 170 sgf
1970-06-11 Maetani Shingo 4p Yoshida Yoichi 6p W+R 204 sgf
1970-06-11 Suzuki Masaharu 5p Sanno Hirotaka 6p B+R 225 sgf
1970-06-11 Asano Hideaki 3p Naganuma Makoto 5p B+6 227 sgf
1970-06-11 Kaji Kazutame 6p Sumino Tsunehiro 8p B+6 237 sgf
1970-06-11 Kojima Takaho 6p Nakamura Yutaro 8p B+5 251 sgf
1970-06-11 Kobayashi Reiko 6p Ishii Mamoru 6p B+7 253 sgf
1970-06-11 Komatsu Nobuaki 5p Hane Yasumasa 7p B+R 267 sgf
1970-06-11 Ozaki Harumi 5p Sometani Kazuo 7p B+4 268 sgf
1970-06-11 Honma Akio 5p Suzuki Goro 7p W+1 294 sgf
1970-06-11 Inagaki Koichi 4p Nakaoka Jiro 6p B+6 302 sgf
1970-06-11 Kawamoto Noboru 6p Ishige Kakuo 7p B+R 75 sgf
1970-06-17 Okumura Noboru 3p Saijo Masataka 5p W+R 132 sgf
1970-06-17 Ashiba Katsumi 3p Takemiya Masaki 5p W+R 178 sgf
1970-06-17 Honda Sachiko 4p Abe Yoshiteru 6p W+R 214 sgf
1970-06-17 Kono Yukio 1p Cho Chikun 3p W+R 222 sgf
1970-06-17 Tanimiya Ayako 1p Noguchi Hitoshi 3p W+R 94 sgf
1970-06-18 Kato Masao 6p Nakagawa Shinji 7p B+R 119 sgf
1970-06-18 Tanimiya Teiji 6p Ishida Yoshio 6p W+R 154 sgf
1970-06-18 Seo Hisashi 7p Hoshino Toshi 8p B+R 155 sgf
1970-06-18 Takamizawa Tadao 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 159 sgf
1970-06-18 Kitamura Hiroshi 5p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 161 sgf
1970-06-18 Sakai Isao 4p Nishigami Yoshihiko 5p B+R 161 sgf
1970-06-18 Ito Tomoe 5p Takahashi Toshimitsu 7p W+R 208 sgf
1970-06-18 Oka Mitsuo 4p Izutani Minoru 5p Jigo 232 sgf
1970-06-18 Nabeshima Ichiro 7p Hisai Keishi 8p W+1 249 sgf
1970-06-18 Fukui Masaaki 5p Sato Kaoru 6p B+R 269 sgf
1970-06-18 Ito Makoto 4p Hamajima Hisayoshi 6p B+2 275 sgf
1970-06-18 Shinohara Masami 8p Miwa Yoshiro 7p B+7 276 sgf
1970-06-18 Oeda Yusuke 7p Magari Reiki 8p B+7 340 sgf
1970-06-18 Sakai Takeshi 5p Ishigure Ikuro 7p W+R 88 sgf
1970-06-18 Nakamura Hidehito 4p Takeda Hakuai 5p B+R 89 sgf
1970-06-24 Kondo Sachiko 2p Watanabe Reiji 3p W+R 196 sgf
1970-06-24 Okatani Mitsuo 4p Hayase Hiroshi 6p W+R 202 sgf
1970-06-24 Hiroe Katsuhiko 5p Inagaki Koichi 5p W+R 210 sgf
1970-06-24 Otani Motohiro 4p Kosugi Kiyoshi 5p W+5 231 sgf
1970-06-24 Oka Mitsuo 4p Nabeshima Akira 5p B+1 264 sgf
1970-06-24 Morikawa Masao 4p Sakai Takeshi 5p W+R 98 sgf
1970-06-25 Matsuoka Teruo 6p Segawa Yoshio 7p W+R 112 sgf
1970-06-25 Yokoyama Koichi 5p Kojima Takaho 6p B+R 119 sgf
1970-06-25 Doke Akira 3p Sakai Toshio 5p W+R 130 sgf
1970-06-25 Chino Tadahiko 7p Matsumoto Tokuji 7p B+R 131 sgf
1970-06-25 Hane Yasumasa 7p Kudo Norio 8p B+R 149 sgf
1970-06-25 Morishima Kaoru 5p Kuroda Yukio 6p W+R 166 sgf
1970-06-25 Kamimura Kunio 5p Tsuchida Masamitsu 6p B+6 202 sgf
1970-06-25 Sometani Kazuo 7p Sakai Michiharu 8p B+8 226 sgf
1970-06-25 Hirako Sho 4p Tsujii Ryotaro 6p W+15 231 sgf
1970-06-25 Nakaoka Jiro 6p Ishige Kakuo 7p W+8 241 sgf
1970-06-25 Noguchi Mitsuhiro 3p Izumo Eiji 6p B+1 256 sgf
1970-06-25 Amayake Nobuo 4p Ozaki Harumi 5p B+3 260 sgf
1970-06-25 Kanno Kiyonori 5p Watanabe Hideo 6p B+10 279 sgf
1970-06-25 Otake Hideo 8p Sakakibara Shoji 8p B+3 295 sgf
1970-06-25 Kurosawa Tadanao 7p Ishii Kunio 8p B+R 91 sgf
1970-09-16 Ezura Yuichi 3p Kosugi Kiyoshi 5p W+R 176 sgf
1970-09-16 Cho Chikun 3p Fukui Masaaki 5p Void 206 sgf
1970-09-16 Nagahara Yoshiaki 4p Ishigure Ikuro 7p Jigo 255 sgf
1970-09-16 Miyazaki Hiroshi 3p Honma Akio 5p B+6 281 sgf
1970-09-17 Ishii Mamoru 6p Nakaoka Jiro 6p B+R 105 sgf
1970-09-17 Ishida Yoshio 6p Kudo Norio 8p B+R 117 sgf
1970-09-17 Matsuoka Akira 3p Ozaki Harumi 5p B+R 125 sgf
1970-09-17 Tsuchida Masamitsu 6p Sakai Michiharu 8p B+R 139 sgf
1970-09-17 Ando Takeo 5p Kurosawa Tadanao 7p B+R 141 sgf
1970-09-17 Yokoyama Koichi 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 143 sgf
1970-09-17 Nishigami Yoshihiko 5p Kusaka Kaneo 7p W+R 182 sgf
1970-09-17 Kojima Takaho 6p Tozawa Akinobu 6p B+R 187 sgf
1970-09-17 Hoshino Toshi 8p Nakamura Yutaro 8p W+R 206 sgf
1970-09-17 Takemiya Masaki 5p Chino Tadahiko 7p B+R 217 sgf
1970-09-17 Kitamura Hiroshi 5p Abe Yoshiteru 6p W+1 229 sgf
1970-09-17 Suzuki Masaharu 5p Nakagawa Shinsuke 7p B+10 271 sgf
1970-09-17 Saijo Masataka 5p Nabeshima Ichiro 7p B+2 311 sgf
1970-09-17 Kamimura Kunio 5p Matsumoto Tokuji 7p B+R 93 sgf
1970-09-18 Yoshida Yoichi 6p Sumino Tsunehiro 8p B+3 308 sgf
1970-09-23 Kono Yukio 1p Kuwata Yasuaki 4p B+R 111 sgf
1970-09-23 Takeuchi Sumio 4p Takagi Shoichi 6p W+R 138 sgf
1970-09-23 Cho Chikun 3p Sakai Takeshi 5p B+2 198 sgf
1970-09-23 Otani Motohiro 4p Sanno Hirotaka 6p W+6 266 sgf
1970-09-23 Noguchi Hitoshi 4p Ishida Akira 4p B+1 310 sgf
1970-09-24 Ishii Kunio 8p Sakakibara Shoji 8p W+R 118 sgf
1970-09-24 Tsujii Ryotaro 6p Hayase Hiroshi 6p W+R 134 sgf
1970-09-24 Nabeshima Akira 5p Sometani Kazuo 7p B+R 151 sgf
1970-09-24 Naganuma Makoto 5p Suzuki Goro 7p W+R 158 sgf
1970-09-24 Matsuoka Teruo 6p Hisai Keishi 8p W+R 174 sgf
1970-09-24 Izutani Minoru 5p Morishima Kaoru 5p B+R 191 sgf
1970-09-24 Kageyama Toshiro 6p Kobayashi Reiko 6p W+R 216 sgf
1970-09-24 Kato Masao 6p Shinohara Masami 8p B+R 221 sgf
1970-09-24 Hiroe Katsuhiko 5p Hane Yasumasa 7p W+4 270 sgf
1970-09-24 Nakamura Hidehito 4p Tanimiya Teiji 6p B+5 283 sgf
1970-09-24 Sato Kaoru 6p Haruyama Isamu 6p B+7 304 sgf
1970-09-24 Ishige Kakuo 7p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 69 sgf
1970-09-24 Kaji Kazutame 6p Kuwahara Munehisa 7p B+R 97 sgf
1970-09-30 Noguchi Hitoshi 4p Takemiya Masaki 6p W+R 126 sgf
1970-09-30 Kobayashi Koichi 4p Morikawa Masao 4p B+R 167 sgf
1970-09-30 Hisajima Kunio 4p Kawamoto Noboru 6p W+R 176 sgf
1970-09-30 Inoue Kunio 3p Kanno Kiyonori 5p W+7 280 sgf
1970-10-01 Nakagawa Shinsuke 7p Seo Hisashi 7p W+R 142 sgf
1970-10-01 Hisai Keishi 8p Hoshino Toshi 8p B+R 153 sgf
1970-10-01 Kamimura Kunio 5p Ishii Mamoru 6p B+R 169 sgf
1970-10-01 Ando Takeo 5p Abe Yoshiteru 7p B+R 191 sgf
1970-10-01 Kuroda Yukio 6p Tozawa Akinobu 6p B+R 191 sgf
1970-10-01 Inagaki Koichi 5p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 193 sgf
1970-10-01 Matsumoto Tokuji 7p Nabeshima Ichiro 7p B+R 195 sgf
1970-10-01 Kosugi Kiyoshi 5p Miwa Yoshiro 7p W+R 206 sgf
1970-10-01 Watanabe Hideo 6p Oeda Yusuke 7p W+R 230 sgf
1970-10-01 Segawa Yoshio 7p Chino Tadahiko 7p B+7 241 sgf
1970-10-01 Ito Hiroshi 4p Matsuoka Teruo 6p B+R 245 sgf
1970-10-01 Takamizawa Tadao 5p Suzuki Masaharu 5p B+R 253 sgf
1970-10-01 Yokoyama Koichi 5p Kitamura Hiroshi 5p B+10 262 sgf
1970-10-01 Isogawa Masao 7p Otake Hideo 8p B+8 293 sgf
1970-10-14 Cho Chikun 3p Hanawa Yasutoki 3p B+R 265 sgf
1970-10-22 Isogawa Masao 7p Hane Yasumasa 7p W+R 220 sgf
1970-10-28 Miyazawa Goro 3p Cho Chikun 4p W+16 209 sgf
1970-10-29 Sakai Takeshi 5p Naganuma Makoto 5p B+R 233 sgf
1970-11-12 Hayase Hiroshi 6p Hane Yasumasa 7p B+R 227 sgf
1970-11-18 Kawai Tetsuyuki 4p Ishida Yoshio 6p W+R 218 sgf
1970-11-19 Hane Yasumasa 7p Sakai Michiharu 8p B+2 251 sgf