Up Prev Next

Oteai 1969

date black white result #mv sgf
1969-04-16 Kobayashi Koichi 3p Kawamoto Noboru 5p B+R 111 sgf
1969-04-16 Kono Yukio 1p Iguchi Seiji 1p B+R 143 sgf
1969-04-16 Shirae Haruhiko 4p Kageyama Toshiro 6p B+R 203 sgf
1969-04-16 Ando Toshiyuki 1p Noguchi Hitoshi 2p W+R 208 sgf
1969-04-16 Kawamura Masamichi 4p Komatsu Nobuaki 5p B+R 211 sgf
1969-04-16 Cho Chikun 2p Izumitani Masanori 3p W+R 256 sgf
1969-04-17 Abe Yoshiteru 6p Matsumoto Tokuji 7p B+R 115 sgf
1969-04-17 Izumo Eiji 5p Tsuchida Masamitsu 5p W+R 120 sgf
1969-04-17 Ozaki Harumi 5p Kusaka Kaneo 7p W+R 130 sgf
1969-04-17 Sakai Takeshi 5p Ishii Mamoru 6p B+R 141 sgf
1969-04-17 Hamajima Hisayoshi 6p Hashimoto Yoshimi 8p W+R 154 sgf
1969-04-17 Yoshida Yoichi 6p Hane Yasumasa 7p B+R 175 sgf
1969-04-17 Yamazaki Masuo 6p Sakakibara Shoji 8p W+R 188 sgf
1969-04-17 Saijo Masataka 5p Isogawa Masao 7p B+R 193 sgf
1969-04-17 Yokoyama Koichi 5p Hoshino Toshi 7p W+R 200 sgf
1969-04-17 Kodama Kunio 5p Seo Hisashi 7p W+4 208 sgf
1969-04-17 Nishigami Yoshihiko 5p Sometani Kazuo 7p B+2 236 sgf
1969-04-17 Honma Akio 5p Haruyama Isamu 6p B+R 245 sgf
1969-04-17 Kaji Kazutame 6p Hayashi Yutaro 8p B+11 253 sgf
1969-04-17 Kanno Kiyonori 5p Nakaoka Jiro 6p B+8 254 sgf
1969-04-17 Watanabe Hideo 6p Takahashi Toshimitsu 7p W+4 257 sgf
1969-04-17 Takagi Shoichi 5p Ishida Yoshio 5p W+4 264 sgf
1969-04-17 Kosugi Kiyoshi 5p Naganuma Makoto 5p B+R 87 sgf
1969-04-23 Noguchi Hitoshi 2p Tsutsui Katsumi 3p B+R 137 sgf
1969-04-23 Takemiya Masaki 4p Tozawa Akinobu 6p B+R 157 sgf
1969-04-23 Okatani Mitsuo 4p Matsuoka Teruo 6p W+R 194 sgf
1969-04-23 Matsuoka Akira 2p Kuwata Yasuaki 2p B+R 199 sgf
1969-04-23 Ito Makoto 3p Morishima Kaoru 5p B+R 203 sgf
1969-04-23 Miyazawa Goro 3p Ando Takeo 5p Jigo 252 sgf
1969-04-23 Nakamura Hidehito 3p Suzuki Masaharu 5p B+1 289 sgf
1969-04-24 Kojima Takaho 6p Kuwahara Munehisa 7p B+R 127 sgf
1969-04-24 Sugiuchi Kazuko 6p Shinohara Masami 8p W+R 160 sgf
1969-04-24 Nishigami Yoshihiko 5p Segawa Yoshio 7p W+R 182 sgf
1969-04-24 Sakai Takeshi 5p Kurosawa Tadanao 6p B+R 185 sgf
1969-04-24 Ishigure Ikuro 6p Ishige Kakuo 7p B+5 217 sgf
1969-04-24 Chino Tadahiko 7p Hisai Keishi 8p B+1 238 sgf
1969-04-24 Kosugi Kiyoshi 5p Fukui Masaaki 5p B+11 245 sgf
1969-04-24 Tanimiya Teiji 6p Miwa Yoshiro 7p B+1 254 sgf
1969-04-24 Nakagawa Shinsuke 7p Sakai Michiharu 8p B+2 255 sgf
1969-04-24 Honma Akio 5p Takagi Shoichi 5p W+6 265 sgf
1969-04-24 Takeda Hakuai 5p Sanno Hirotaka 6p W+3 269 sgf
1969-04-24 Nabeshima Ichiro 7p Ishii Kunio 8p W+5 270 sgf
1969-04-24 Sato Kaoru 5p Kodama Kunio 5p B+12 272 sgf
1969-04-24 Ito Tomoe 5p Kawamoto Noboru 5p Jigo 310 sgf
1969-04-30 Takenaka Kotaro 4p Abe Yoshiteru 6p W+R 114 sgf
1969-04-30 Cho Chikun 2p Koyama Shizuo 4p B+R 139 sgf
1969-04-30 Ito Hiroshi 4p Tsujii Ryotaro 6p B+R 187 sgf
1969-04-30 Kono Yukio 1p Asano Hideaki 3p B+R 213 sgf
1969-04-30 Sato Masaharu 4p Kanno Kiyonori 5p B+18 280 sgf
1969-05-01 Takahashi Toshimitsu 7p Sumino Tsunehiro 8p B+R 105 sgf
1969-05-01 Kobayashi Reiko 6p Kudo Norio 7p B+R 125 sgf
1969-05-01 Ishida Yoshio 5p Kageyama Toshiro 6p B+R 131 sgf
1969-05-01 Ota Masahito 4p Izumo Eiji 5p W+R 174 sgf
1969-05-01 Hayase Hiroshi 6p Isogawa Masao 7p B+R 193 sgf
1969-05-01 Magari Reiki 8p Nakamura Yutaro 8p B+R 199 sgf
1969-05-01 Naganuma Makoto 5p Watanabe Hideo 6p B+5 229 sgf
1969-05-01 Tanimiya Teiji 6p Nakaoka Jiro 6p W+2 258 sgf
1969-05-01 Suzuki Goro 7p Hayashi Yutaro 8p W+6 263 sgf
1969-05-01 Kamimura Kunio 4p Sanno Hirotaka 6p B+1 266 sgf
1969-05-01 Matsumoto Tokuji 7p Otake Hideo 8p Jigo 268 sgf
1969-05-01 Yamazaki Masuo 6p Kuroda Yukio 6p B+10 289 sgf
1969-05-01 Hamajima Hisayoshi 6p Yoshida Yoichi 6p W+R 332 sgf
1969-05-01 Ishii Mamoru 6p Oeda Yusuke 7p B+R 97 sgf
1969-05-07 Hirako Sho 4p Tsuchida Masamitsu 5p B+9 150 sgf
1969-05-07 Kono Yukio 1p Furusho Katsuko 1p B+R 161 sgf
1969-05-07 Takemiya Masaki 5p Kurosawa Tadanao 6p B+R 173 sgf
1969-05-07 Kosugi Masaru 1p Noguchi Hitoshi 2p W+R 212 sgf
1969-05-07 Takamizawa Tadao 4p Kaji Kazutame 6p B+6 221 sgf
1969-05-07 Takeuchi Sumio 4p Sato Kaoru 5p W+3 242 sgf
1969-05-07 Amayake Nobuo 4p Nishigami Yoshihiko 5p B+4 283 sgf
1969-05-08 Ishige Kakuo 7p Miwa Yoshiro 7p B+R 135 sgf
1969-05-08 Izutani Minoru 5p Saijo Masataka 5p W+R 142 sgf
1969-05-08 Tsujii Ryotaro 6p Haruyama Isamu 6p W+R 148 sgf
1969-05-08 Hane Yasumasa 7p Chino Tadahiko 7p B+R 169 sgf
1969-05-08 Sugiuchi Kazuko 6p Takagi Shoichi 6p B+R 175 sgf
1969-05-08 Sakai Toshio 5p Takeda Hakuai 5p B+R 181 sgf
1969-05-08 Kuwahara Munehisa 7p Nakagawa Shinsuke 7p W+R 190 sgf
1969-05-08 Ito Tomoe 5p Kanno Kiyonori 5p B+R 215 sgf
1969-05-08 Matsuoka Teruo 6p Sakai Michiharu 8p W+R 222 sgf
1969-05-08 Segawa Yoshio 7p Sakakibara Shoji 8p W+R 230 sgf
1969-05-08 Honma Akio 5p Suzuki Masaharu 5p B+5 241 sgf
1969-05-08 Yokoyama Koichi 5p Ishigure Ikuro 6p W+2 269 sgf
1969-05-08 Tozawa Akinobu 6p Hashimoto Yoshimi 8p B+R 277 sgf
1969-05-08 Seo Hisashi 7p Hisai Keishi 8p Jigo 287 sgf
1969-05-08 Ando Takeo 5p Kawamoto Noboru 5p W+3 287 sgf
1969-05-14 Nabeshima Akira 4p Yoshida Yoichi 6p W+R 114 sgf
1969-05-14 Cho Chikun 2p Nakamura Hidehito 3p B+R 141 sgf
1969-05-14 Ono Yutaka 2p Noguchi Hitoshi 3p W+R 198 sgf
1969-05-14 Shirae Haruhiko 4p Fukui Masaaki 5p B+1 245 sgf
1969-05-14 Kitamura Hiroshi 4p Tanaka Minaichi 5p B+3 267 sgf
1969-05-14 Kono Yukio 1p Kimura Yoshio 1p B+R 63 sgf
1969-05-14 Matsuoka Akira 2p Noguchi Mitsuhiro 3p B+R 93 sgf
1969-05-15 Hayase Hiroshi 6p Kusaka Kaneo 7p B+R 123 sgf
1969-05-15 Ishii Kunio 8p Otake Hideo 8p B+R 133 sgf
1969-05-15 Takahashi Toshimitsu 7p Suzuki Goro 7p B+R 137 sgf
1969-05-15 Kato Masao 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 143 sgf
1969-05-15 Kosugi Kiyoshi 5p Nakaoka Jiro 6p W+R 186 sgf
1969-05-15 Morishima Kaoru 5p Sakai Takeshi 5p W+R 196 sgf
1969-05-15 Kojima Takaho 6p Kobayashi Reiko 6p B+R 213 sgf
1969-05-15 Nabeshima Ichiro 7p Nakamura Yutaro 8p W+7 222 sgf
1969-05-15 Kudo Norio 7p Sumino Tsunehiro 8p B+2 224 sgf
1969-05-15 Sometani Kazuo 7p Shinohara Masami 8p W+3 231 sgf
1969-05-15 Izutani Minoru 5p Tozawa Akinobu 6p B+4 248 sgf
1969-05-15 Sanno Hirotaka 6p Hoshino Toshi 7p B+2 276 sgf
1969-05-21 Ide Yaojiro 4p Ishida Yoshio 6p W+R 164 sgf
1969-05-21 Sato Masaharu 4p Tanimiya Teiji 6p W+R 180 sgf
1969-05-21 Otani Motohiro 4p Watanabe Hideo 6p W+R 210 sgf
1969-05-21 Kawamura Masamichi 4p Izutani Minoru 5p B+R 211 sgf
1969-05-21 Noguchi Hitoshi 3p Watanabe Reiji 3p B+14 244 sgf
1969-05-21 Yamashita Yorimoto 3p Ozaki Harumi 5p Jigo 311 sgf
1969-05-22 Kurosawa Tadanao 6p Oeda Yusuke 7p B+R 117 sgf
1969-05-22 Nakagawa Shinsuke 7p Magari Reiki 8p W+R 130 sgf
1969-05-22 Suzuki Masaharu 5p Kaji Kazutame 6p W+R 142 sgf
1969-05-22 Sometani Kazuo 7p Isogawa Masao 7p B+R 183 sgf
1969-05-22 Kuroda Yukio 6p Kageyama Toshiro 6p B+R 185 sgf
1969-05-22 Seo Hisashi 7p Chino Tadahiko 7p B+R 207 sgf
1969-05-22 Kuwahara Munehisa 7p Sakakibara Shoji 8p B+1 265 sgf
1969-05-22 Tsuchida Masamitsu 5p Abe Yoshiteru 6p B+3 273 sgf
1969-05-22 Miwa Yoshiro 7p Hayashi Yutaro 8p B+11 274 sgf
1969-05-22 Tsujii Ryotaro 6p Hisai Keishi 8p Jigo 316 sgf
1969-05-28 Hisajima Kunio 4p Ando Takeo 5p B+R 149 sgf
1969-05-28 Ito Tamotsu 4p Saijo Masataka 5p W+R 158 sgf
1969-05-28 Nakayama Noriyuki 3p Naganuma Makoto 5p B+R 185 sgf
1969-05-28 Sakuramoto Saburo 1p Matsuoka Akira 2p W+R 192 sgf
1969-05-28 Oka Mitsuo 4p Komatsu Nobuaki 5p W+R 278 sgf
1969-05-28 Takenaka Kotaro 4p Sugiuchi Kazuko 6p W+R 80 sgf
1969-05-29 Takagi Shoichi 6p Kudo Norio 7p W+R 142 sgf
1969-05-29 Morishima Kaoru 5p Hane Yasumasa 7p W+R 148 sgf
1969-05-29 Hashimoto Yoshimi 8p Kusaka Kaneo 7p B+R 181 sgf
1969-05-29 Yokoyama Koichi 5p Kanno Kiyonori 5p B+R 183 sgf
1969-05-29 Hamajima Hisayoshi 6p Sakai Michiharu 8p W+R 186 sgf
1969-05-29 Sakai Toshio 5p Matsuoka Teruo 6p W+R 186 sgf
1969-05-29 Ishigure Ikuro 6p Otake Hideo 8p B+R 233 sgf
1969-05-29 Segawa Yoshio 7p Nabeshima Ichiro 7p B+2 251 sgf
1969-05-29 Sanno Hirotaka 6p Ishii Mamoru 6p B+5 259 sgf
1969-05-29 Izumo Eiji 5p Kojima Takaho 6p B+6 272 sgf
1969-05-29 Hoshino Toshi 7p Shinohara Masami 8p B+2 279 sgf
1969-06-04 Honda Sachiko 4p Yamazaki Masuo 6p W+R 120 sgf
1969-06-04 Shimohira Akio 4p Sakai Toshio 5p W+R 198 sgf
1969-06-04 Sakai Masanori 3p Kodama Kunio 5p B+1 208 sgf
1969-06-04 Shoji Kazuko 2p Cho Chikun 2p W+R 208 sgf
1969-06-04 Takeuchi Sumio 4p Kawamoto Noboru 5p B+1 251 sgf
1969-06-04 Koyama Shizuo 4p Haruyama Isamu 6p W+2 264 sgf
1969-06-04 Maetani Shingo 4p Hayase Hiroshi 6p B+2 275 sgf
1969-06-05 Segawa Yoshio 7p Isogawa Masao 7p B+R 105 sgf
1969-06-05 Takeda Hakuai 5p Ishida Yoshio 6p W+R 112 sgf
1969-06-05 Sakai Michiharu 8p Ishii Kunio 8p B+R 145 sgf
1969-06-05 Tanaka Minaichi 5p Nakagawa Shinsuke 7p W+R 154 sgf
1969-06-05 Sato Kaoru 5p Miwa Yoshiro 7p B+R 175 sgf
1969-06-05 Honma Akio 5p Kuroda Yukio 6p W+R 182 sgf
1969-06-05 Ito Tomoe 5p Kageyama Toshiro 6p W+R 196 sgf
1969-06-05 Izutani Minoru 5p Tsuchida Masamitsu 5p W+5 205 sgf
1969-06-05 Tanimiya Teiji 6p Sakakibara Shoji 8p W+3 228 sgf
1969-06-05 Magari Reiki 8p Hayashi Yutaro 8p B+R 231 sgf
1969-06-05 Tsujii Ryotaro 6p Sumino Tsunehiro 8p B+R 243 sgf
1969-06-05 Kaji Kazutame 6p Suzuki Goro 7p B+7 262 sgf
1969-06-05 Fukui Masaaki 5p Watanabe Hideo 6p W+3 282 sgf
1969-06-05 Abe Yoshiteru 6p Seo Hisashi 7p B+17 283 sgf
1969-06-11 Gaku Yuzuru 1p Kono Yukio 1p W+6 138 sgf
1969-06-11 Kano Kazuo 3p Saijo Masataka 5p W+R 148 sgf
1969-06-11 Ito Tamotsu 4p Ozaki Harumi 5p B+R 217 sgf
1969-06-11 Kasai Koji 1p Noguchi Hitoshi 3p W+8 311 sgf
1969-06-12 Hane Yasumasa 7p Otake Hideo 8p W+R 131 sgf
1969-06-12 Matsumoto Tokuji 7p Kudo Norio 8p B+R 147 sgf
1969-06-12 Morishima Kaoru 5p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 186 sgf
1969-06-12 Kodama Kunio 5p Sanno Hirotaka 6p W+R 188 sgf
1969-06-12 Haruyama Isamu 6p Sometani Kazuo 7p W+R 196 sgf
1969-06-12 Komatsu Nobuaki 5p Kusaka Kaneo 7p Jigo 233 sgf
1969-06-12 Kobayashi Reiko 6p Sugiuchi Kazuko 6p B+5 243 sgf
1969-06-12 Matsuoka Teruo 6p Nabeshima Ichiro 7p B+3 259 sgf
1969-06-12 Kuwahara Munehisa 7p Nakamura Yutaro 8p B+5 260 sgf
1969-06-12 Takahashi Toshimitsu 7p Nakaoka Jiro 6p B+4 271 sgf
1969-06-18 Otani Motohiro 4p Sakai Takeshi 5p W+R 100 sgf
1969-06-18 Tanimiya Ayako 1p Cho Chikun 2p W+R 158 sgf
1969-06-18 Kawai Tetsuyuki 4p Ishigure Ikuro 6p W+R 186 sgf
1969-06-19 Hisai Keishi 8p Sumino Tsunehiro 8p B+R 137 sgf
1969-06-19 Ozaki Harumi 5p Yoshida Yoichi 6p W+R 138 sgf
1969-06-19 Ishida Yoshio 6p Chino Tadahiko 7p B+R 155 sgf
1969-06-19 Sakai Toshio 5p Nishigami Yoshihiko 5p W+R 184 sgf
1969-06-19 Tozawa Akinobu 6p Hoshino Toshi 7p W+R 188 sgf
1969-06-19 Fukui Masaaki 5p Kato Masao 5p W+R 218 sgf
1969-06-19 Oeda Yusuke 7p Shinohara Masami 8p B+3 243 sgf
1969-06-19 Hashimoto Yoshimi 8p Nakamura Yutaro 8p B+2 244 sgf
1969-06-19 Ito Tomoe 5p Suzuki Goro 7p W+18 251 sgf
1969-06-19 Oka Mitsuo 4p Yokoyama Koichi 5p B+5 295 sgf
1969-06-19 Ishida Akira 3p Sato Kaoru 5p W+3 317 sgf
1969-09-17 Takenaka Kotaro 4p Kato Masao 5p W+R 118 sgf
1969-09-17 Kanashima Tadashi 1p Cho Chikun 2p B+R 131 sgf
1969-09-17 Tsutsui Katsumi 3p Ando Takeo 5p B+R 149 sgf
1969-09-17 Matsuoka Akira 2p Shimamura Michihiro 1p B+R 213 sgf
1969-09-17 Kitamura Hiroshi 5p Kurosawa Tadanao 6p Jigo 240 sgf
1969-09-18 Hashimoto Yoshimi 8p Sumino Tsunehiro 8p B+R 105 sgf
1969-09-18 Ishii Mamoru 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 125 sgf
1969-09-18 Kojima Takaho 6p Seo Hisashi 7p W+R 142 sgf
1969-09-18 Okumura Noboru 3p Morishima Kaoru 5p W+R 158 sgf
1969-09-18 Tsujii Ryotaro 6p Sometani Kazuo 7p W+R 170 sgf
1969-09-18 Chino Tadahiko 7p Hoshino Toshi 7p B+R 177 sgf
1969-09-18 Kobayashi Reiko 6p Nakagawa Shinsuke 7p B+R 177 sgf
1969-09-18 Tozawa Akinobu 6p Kudo Norio 8p W+R 178 sgf
1969-09-18 Isogawa Masao 7p Hayashi Yutaro 8p B+0 191 sgf
1969-09-18 Yamazaki Masuo 6p Otake Hideo 8p W+R 194 sgf
1969-09-18 Sakai Takeshi 5p Ishida Yoshio 6p W+1 219 sgf
1969-09-18 Kawamoto Noboru 5p Tanimiya Teiji 6p B+2 243 sgf
1969-09-18 Izumo Eiji 5p Komatsu Nobuaki 5p B+2 270 sgf
1969-09-18 Kaji Kazutame 6p Watanabe Hideo 6p B+11 283 sgf
1969-09-24 Inagaki Koichi 4p Matsuoka Teruo 6p W+R 144 sgf
1969-09-24 Nishigami Yoshihiko 5p Takemiya Masaki 5p W+R 154 sgf
1969-09-24 Kawamoto Masao 3p Fukui Masaaki 5p B+R 159 sgf
1969-09-24 Otani Motohiro 4p Kanno Kiyonori 5p W+11 237 sgf
1969-09-24 Ito Tamotsu 4p Sakai Toshio 5p W+7 270 sgf
1969-09-24 Takamizawa Tadao 5p Abe Yoshiteru 6p B+6 273 sgf
1969-09-25 Kamimura Kunio 5p Yokoyama Koichi 5p W+R 108 sgf
1969-09-25 Hayase Hiroshi 6p Hisai Keishi 8p W+R 112 sgf
1969-09-25 Sato Kaoru 5p Ishigure Ikuro 6p B+R 137 sgf
1969-09-25 Sakai Michiharu 8p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 147 sgf
1969-09-25 Sugiuchi Kazuko 6p Kuwahara Munehisa 7p B+R 181 sgf
1969-09-25 Matsumoto Tokuji 7p Shinohara Masami 8p B+R 199 sgf
1969-09-25 Nakaoka Jiro 6p Magari Reiki 8p B+R 199 sgf
1969-09-25 Suzuki Goro 7p Kusaka Kaneo 7p B+R 199 sgf
1969-09-25 Yoshida Yoichi 6p Ishii Kunio 8p B+R 229 sgf
1969-09-25 Kosugi Kiyoshi 5p Haruyama Isamu 6p W+R 234 sgf
1969-09-25 Hane Yasumasa 7p Sakakibara Shoji 8p B+R 239 sgf
1969-09-25 Saijo Masataka 5p Ozaki Harumi 5p W+R 242 sgf
1969-09-25 Kageyama Toshiro 6p Nabeshima Ichiro 7p Jigo 262 sgf
1969-09-25 Honda Sachiko 4p Ito Tomoe 5p W+4 283 sgf
1969-09-25 Segawa Yoshio 7p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 89 sgf
1969-10-01 Ukita Masayuki 1p Cho Chikun 2p B+R 141 sgf
1969-10-01 Hisajima Kunio 4p Kodama Kunio 5p B+R 145 sgf
1969-10-01 Matsuoka Akira 2p Yamashita Yorimoto 3p B+1 239 sgf
1969-10-01 Tsutsui Katsumi 3p Sato Kaoru 5p W+7 260 sgf
1969-10-01 Hiroe Katsuhiko 5p Morishima Kaoru 5p W+1 261 sgf
1969-10-01 Shirae Haruhiko 4p Ishigure Ikuro 6p W+4 261 sgf
1969-10-02 Kudo Norio 8p Hashimoto Yoshimi 9p B+R 131 sgf
1969-10-02 Haruyama Isamu 6p Tanimiya Teiji 6p B+R 135 sgf
1969-10-02 Otake Hideo 8p Sumino Tsunehiro 8p B+R 137 sgf
1969-10-02 Ishii Mamoru 6p Kurosawa Tadanao 6p W+R 160 sgf
1969-10-02 Tanaka Minaichi 5p Takagi Shoichi 6p W+R 166 sgf
1969-10-02 Miwa Yoshiro 7p Nakagawa Shinsuke 7p B+R 173 sgf
1969-10-02 Yoshida Yoichi 6p Tsujii Ryotaro 6p B+R 177 sgf
1969-10-02 Saijo Masataka 5p Hayase Hiroshi 6p W+R 180 sgf
1969-10-02 Ito Tamotsu 4p Izutani Minoru 5p W+R 196 sgf
1969-10-02 Yamazaki Masuo 6p Sanno Hirotaka 6p B+R 199 sgf
1969-10-02 Oeda Yusuke 7p Nakamura Yutaro 8p W+R 224 sgf
1969-10-02 Suzuki Masaharu 5p Seo Hisashi 7p B+R 241 sgf
1969-10-02 Isogawa Masao 7p Sakai Michiharu 8p W+R 242 sgf
1969-10-02 Kuroda Yukio 6p Hayashi Yutaro 8p B+2 252 sgf
1969-10-02 Watanabe Hideo 6p Abe Yoshiteru 6p W+12 257 sgf
1969-10-02 Kosugi Kiyoshi 5p Kobayashi Reiko 6p W+4 278 sgf
1969-10-08 Kawai Tetsuyuki 4p Honma Akio 5p W+R 146 sgf
1969-10-08 Noguchi Mitsuhiro 3p Nishigami Yoshihiko 5p B+R 153 sgf
1969-10-08 Tanaka Michio 2p Noguchi Hitoshi 3p W+R 188 sgf
1969-10-08 Su Kaiseki 1p Cho Chikun 2p W+3 245 sgf
1969-10-08 Sato Masaharu 4p Kojima Takaho 6p Jigo 278 sgf
1969-10-08 Takeuchi Sumio 4p Sakai Toshio 5p B+R 87 sgf
1969-10-09 Kanno Kiyonori 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 153 sgf
1969-10-09 Fukui Masaaki 5p Kaji Kazutame 6p B+R 157 sgf
1969-10-09 Kato Masao 6p Hane Yasumasa 7p B+R 169 sgf
1969-10-09 Ito Hiroshi 4p Ito Tomoe 5p W+R 170 sgf
1969-10-09 Sometani Kazuo 7p Nabeshima Ichiro 7p B+1 191 sgf
1969-10-09 Tozawa Akinobu 6p Kageyama Toshiro 6p B+R 197 sgf
1969-10-09 Magari Reiki 8p Shinohara Masami 8p W+R 200 sgf
1969-10-09 Sakakibara Shoji 8p Hisai Keishi 8p B+R 223 sgf
1969-10-09 Tsuchida Masamitsu 6p Segawa Yoshio 7p B+R 225 sgf
1969-10-09 Yokoyama Koichi 5p Kodama Kunio 5p B+10 240 sgf
1969-10-09 Nakaoka Jiro 6p Chino Tadahiko 7p W+R 256 sgf
1969-10-09 Ando Takeo 5p Matsumoto Tokuji 7p B+3 260 sgf
1969-10-09 Hoshino Toshi 7p Suzuki Goro 7p B+7 275 sgf
1969-10-15 Yokoyama Kunitada 4p Haruyama Isamu 6p B+R 119 sgf
1969-10-15 Mizuno Ichiro 3p Tsuchida Masamitsu 6p W+R 166 sgf
1969-10-15 Amayake Nobuo 4p Tsujii Ryotaro 6p B+R 187 sgf
1969-10-15 Kobayashi Koichi 4p Nagahara Yoshiaki 4p B+R 187 sgf
1969-10-15 Oka Nobumitsu 3p Noguchi Hitoshi 3p W+R 194 sgf
1969-10-15 Naganuma Makoto 5p Takemiya Masaki 5p B+6 198 sgf
1969-10-15 Honda Sachiko 4p Kawamoto Noboru 5p W+R 202 sgf
1969-10-16 Kanno Kiyonori 5p Kobayashi Reiko 6p B+R 125 sgf
1969-10-16 Sato Kaoru 5p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 129 sgf
1969-10-16 Yamazaki Masuo 6p Ishii Mamoru 6p W+R 136 sgf
1969-10-16 Hayase Hiroshi 6p Abe Yoshiteru 6p B+R 161 sgf
1969-10-16 Sakai Takeshi 5p Kudo Norio 8p B+R 165 sgf
1969-10-16 Suzuki Masaharu 5p Kurosawa Tadanao 6p W+R 172 sgf
1969-10-16 Sanno Hirotaka 6p Kusaka Kaneo 7p W+2 196 sgf
1969-10-16 Oeda Yusuke 7p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 199 sgf
1969-10-16 Miwa Yoshiro 7p Seo Hisashi 7p B+3 246 sgf
1969-10-16 Matsuoka Teruo 6p Isogawa Masao 7p W+R 246 sgf
1969-10-16 Hayashi Yutaro 8p Sakai Michiharu 8p B+2 272 sgf
1969-10-22 Cho Chikun 2p Yoshida Yoichi 2p B+R 151 sgf
1969-10-22 Takamizawa Tadao 5p Takagi Shoichi 6p B+R 187 sgf
1969-10-22 Izumo Eiji 5p Kamimura Kunio 5p W+8 219 sgf
1969-10-22 Hisajima Kunio 4p Nakaoka Jiro 6p B+9 237 sgf
1969-10-22 Kobayashi Koichi 4p Kosugi Kiyoshi 5p B+7 280 sgf
1969-10-23 Sakai Toshio 5p Komatsu Nobuaki 5p B+R 115 sgf
1969-10-23 Ando Takeo 5p Tozawa Akinobu 6p B+R 179 sgf
1969-10-23 Matsumoto Tokuji 7p Magari Reiki 8p B+R 179 sgf
1969-10-23 Hane Yasumasa 7p Segawa Yoshio 7p B+R 181 sgf
1969-10-23 Takeuchi Sumio 4p Kuroda Yukio 6p W+R 208 sgf
1969-10-23 Sakaguchi Ryuzo 3p Ozaki Harumi 5p W+11 230 sgf
1969-10-23 Kageyama Toshiro 6p Nakamura Yutaro 8p B+4 232 sgf
1969-10-23 Fukui Masaaki 5p Kojima Takaho 6p B+4 242 sgf
1969-10-23 Sakai Isao 4p Morishima Kaoru 5p B+2 265 sgf
1969-10-23 Nakagawa Shinsuke 7p Chino Tadahiko 7p B+5 266 sgf
1969-10-23 Yokoyama Koichi 5p Tanimiya Teiji 6p B+10 278 sgf
1969-10-23 Sakakibara Shoji 8p Hoshino Toshi 7p W+2 287 sgf
1969-10-23 Shinohara Masami 8p Hashimoto Yoshimi 9p B+R 73 sgf
1969-10-29 Inagaki Koichi 4p Naganuma Makoto 5p B+R 141 sgf
1969-10-29 Koyama Shizuo 4p Kaji Kazutame 6p B+R 199 sgf
1969-10-29 Yokoyama Kunitada 4p Kodama Kunio 5p B+4 240 sgf
1969-10-29 Shirae Haruhiko 4p Ozaki Harumi 5p B+16 247 sgf
1969-10-30 Kosugi Kiyoshi 5p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 119 sgf
1969-10-30 Ishigure Ikuro 6p Matsuoka Teruo 6p B+R 125 sgf
1969-10-30 Kawamura Masamichi 4p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 136 sgf
1969-10-30 Ishii Mamoru 6p Suzuki Goro 7p B+R 139 sgf
1969-10-30 Kato Masao 6p Sato Kaoru 6p B+R 145 sgf
1969-10-30 Watanabe Hideo 6p Sugiuchi Kazuko 6p W+R 156 sgf
1969-10-30 Oeda Yusuke 7p Kuwahara Munehisa 7p B+R 167 sgf
1969-10-30 Kusaka Kaneo 7p Hisai Keishi 8p B+4 244 sgf
1969-10-30 Asano Hideaki 3p Honma Akio 5p W+4 251 sgf
1969-10-30 Nishigami Yoshihiko 5p Tsuchida Masamitsu 6p W+1 258 sgf
1969-11-05 Doke Akira 3p Saijo Masataka 5p W+R 186 sgf
1969-11-05 Matsuoka Akira 2p Akedo Kazumi 2p B+1 223 sgf
1969-11-05 Yun Kihyun 6p Takagi Shoichi 6p W+R 224 sgf
1969-11-05 Ito Hitoshi 3p Kawamoto Noboru 6p B+R 233 sgf
1969-11-05 Miyazawa Goro 3p Yokoyama Koichi 5p B+4 253 sgf
1969-11-06 Kurosawa Tadanao 7p Nakagawa Shinsuke 7p B+R 129 sgf
1969-11-06 Miwa Yoshiro 7p Kudo Norio 8p W+R 144 sgf
1969-11-06 Sanno Hirotaka 6p Tozawa Akinobu 6p B+R 161 sgf
1969-11-06 Ando Takeo 5p Tanaka Minaichi 5p B+R 167 sgf
1969-11-06 Koyama Shizuo 4p Suzuki Masaharu 5p B+R 187 sgf
1969-11-06 Sato Masaharu 4p Izutani Minoru 5p B+R 215 sgf
1969-11-06 Otani Motohiro 4p Takeda Hakuai 5p W+R 246 sgf
1969-11-06 Tanimiya Teiji 6p Kageyama Toshiro 6p B+9 251 sgf
1969-11-06 Kuroda Yukio 6p Chino Tadahiko 7p B+2 263 sgf
1969-11-06 Kojima Takaho 6p Nakaoka Jiro 6p B+1 275 sgf
1969-11-06 Sakakibara Shoji 8p Nakamura Yutaro 8p B+5 285 sgf
1969-11-06 Ishii Kunio 8p Hashimoto Yoshimi 9p B+R 71 sgf
1969-11-12 Nakayama Shigeyuki 3p Honma Akio 5p W+R 166 sgf
1969-11-12 Ezura Yuichi 3p Kato Masao 6p W+R 174 sgf
1969-11-12 Sekine Naohisa 3p Ishida Yoshio 6p W+R 176 sgf
1969-11-12 Kawamoto Masao 3p Kanno Kiyonori 5p W+R 218 sgf
1969-11-12 Nakamura Hidehito 4p Kodama Kunio 5p B+1 242 sgf
1969-11-12 Yamashita Yorimoto 3p Izumo Eiji 5p W+11 242 sgf
1969-11-12 Shimohira Akio 4p Yoshida Yoichi 6p B+R 257 sgf
1969-11-13 Ozaki Harumi 5p Morishima Kaoru 5p B+R 117 sgf
1969-11-13 Ishida Akira 3p Naganuma Makoto 5p B+R 141 sgf
1969-11-13 Matsuoka Teruo 6p Sumino Tsunehiro 8p W+R 180 sgf
1969-11-13 Tamura Noboru 4p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 205 sgf
1969-11-13 Komatsu Nobuaki 5p Saijo Masataka 5p B+R 207 sgf
1969-11-13 Oka Nobumitsu 3p Takeda Hakuai 5p B+11 230 sgf
1969-11-13 Fukui Susumu 4p Ito Tomoe 5p B+9 232 sgf
1969-11-13 Nabeshima Ichiro 7p Kusaka Kaneo 7p Jigo 239 sgf
1969-11-13 Hisai Keishi 8p Hayashi Yutaro 8p W+1 249 sgf
1969-11-13 Kaji Kazutame 6p Ishigure Ikuro 6p W+1 253 sgf
1969-11-13 Takahashi Toshimitsu 7p Seo Hisashi 7p B+3 259 sgf
1969-11-13 Sometani Kazuo 7p Hane Yasumasa 7p W+5 283 sgf
1969-11-19 Izumitani Masanori 4p Sakai Takeshi 5p B+R 103 sgf
1969-11-19 Matsuoka Akira 2p Amayake Nobuo 4p B+R 107 sgf
1969-11-19 Hirako Sho 4p Hayase Hiroshi 6p W+R 140 sgf
1969-11-19 Mizuno Ichiro 3p Nishigami Yoshihiko 5p B+R 141 sgf
1969-11-19 Yoshida Yoichi 2p Noguchi Hitoshi 3p W+R 164 sgf
1969-11-19 Nagahara Yoshiaki 4p Kato Masao 6p W+R 174 sgf
1969-11-19 Watanabe Reiji 3p Fukui Masaaki 5p W+0 222 sgf
1969-11-19 Kosugi Masaru 1p Cho Chikun 3p W+2 270 sgf
1969-11-19 Sakai Isao 4p Tsuchida Masamitsu 6p W+4 305 sgf
1969-11-20 Honma Akio 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 111 sgf
1969-11-20 Ito Makoto 4p Sakai Toshio 5p B+R 145 sgf
1969-11-20 Sugiuchi Kazuko 6p Kurosawa Tadanao 7p W+R 154 sgf
1969-11-20 Segawa Yoshio 7p Yoshida Yoichi 6p B+R 155 sgf
1969-11-20 Miyazaki Hiroshi 3p Ishida Yoshio 6p W+R 162 sgf
1969-11-20 Okatani Mitsuo 4p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 164 sgf
1969-11-20 Sakai Masanori 3p Suzuki Masaharu 5p B+R 175 sgf
1969-11-20 Kawamoto Noboru 6p Oeda Yusuke 7p B+R 177 sgf
1969-11-20 Naganuma Makoto 5p Abe Yoshiteru 6p W+R 196 sgf
1969-11-20 Watanabe Hideo 6p Shinohara Masami 8p W+5 251 sgf
1969-11-20 Maetani Shingo 4p Izumo Eiji 5p W+1 278 sgf
1969-11-20 Isogawa Masao 7p Ishii Kunio 8p W+2 278 sgf
1969-11-20 Oka Mitsuo 4p Tsujii Ryotaro 6p W+1 316 sgf
1969-11-20 Kobayashi Reiko 6p Miwa Yoshiro 7p B+R 77 sgf
1969-11-30 Ishibashi Chinami 2p Cho Chikun 3p W+R 36 sgf
1969-12-04 Suzuki Goro 7p Matsumoto Tokuji 7p B+2 213 sgf
1969-12-18 Otake Hideo 8p Sakai Michiharu 8p B+4 227 sgf