Up Next

1st Oza title 1953

Tournament

Suzuki Tamejiro Suzuki Tamejiro Hashimoto Utaro
B+8.5
1953-07-28
Hashimoto Utaro
B+R
1953-09
Hasegawa Akira
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+R
1953-06-30,31
Fujisawa Shuko
Shinohara Masami Shinohara Masami Shinohara Masami
W+10.5
Iwamoto Kaoru
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
B+R
1953-05-07
Takagawa Shukaku
Hosokawa Senjin Hosokawa Senjin Hosokawa Senjin
B+4.5
1953-10-06
Maeda Nobuaki
Miyashita Shuyo
Kitani Minoru Kitani Minoru
W+R
1953-08-11
Yamabe Toshiro
Sakata Eio Sakata Eio Maeda Nobuaki
W+4.5
Hayashi Yutaro
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
Segoe Kensaku

1st Oza Title

date black white result #mv sgf
1953-11-11,12 Maeda Nobuaki Hashimoto Utaro W+0.5 266 sgf

Hashimoto Utaro won 1-0.