Up Prev Next

2nd Oza title 1954

Tournament

A few games only.

date black white result #mv sgf
1954-05-11 Maeda Nobuaki Takagawa Kaku W+0.5 219 sgf
1954-06-18 Kubouchi Shuchi Hashimoto Utaro W+R 204 sgf
1954-07-26 Hayashi Yutaro Hashimoto Utaro W+R 164 sgf
1954-08-11,12 Takagawa Kaku Iwamoto Kaoru B+R 197 sgf
1954-09-08 Miyashita Shuyo Hashimoto Utaro B+R 195 sgf
1954-09-08,09 Sakata Eio Takagawa Kaku W+1.5 247 sgf

2nd Oza Title

date black white result #mv sgf
1954-10-19,20 Miyashita Shuyo Takagawa Kaku B+R 109 sgf
1954-11-01,02 Takagawa Kaku Miyashita Shuyo B+R 165 sgf
1954-11-10,11 Miyashita Shuyo Takagawa Kaku W+R 170 sgf

Takagawa Kaku won 2-1.