Up Prev Next

4th Oza title 1956

Tournament

4th Oza tournament
Kitani Minoru Kitani Minoru
W+5.5
1956-07-13
Fujisawa Hosai
B+13.5
1956-09-25
Hashimoto Utaro
B+2.5
1956-10-12,13
Sakai Michiharu
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Kajiwara Takeo
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Hashimoto Utaro
B+R
1956
Iwamoto Kaoru
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+R
1956-07-01,02
Fujisawa Shuko
Shinohara Masami Takagawa Kaku
B+5.5
1956-05-24
Kubouchi Shuchi
B+R
1956-09-13
Sakata Eio
B+R
1956
Takagawa Kaku
Shimamura Toshihiro Kubouchi Shuchi
Kubouchi Shuchi
Sometani Kazuo Maeda Nobuaki
B+R
1956-04-11,12
Sakata Eio
B+R
1956-08-08,09
Maeda Nobuaki
Sakata Eio Sakata Eio
W+
1956-06-18
Miyashita Shuyo

4th Oza Title

date black white result #mv sgf
1956-10-24,25 Hashimoto Utaro Sakata Eio B+3.5 260 sgf
1956-11-05,06 Sakata Eio Hashimoto Utaro W+0.5 262 sgf

Hashimoto Utaro won 2-0.