Up Next

6th Oza, Preliminary
Kubouchi Shuchi Magari Reiki
Magari Reiki
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Hisai Keishi Hisai Keishi Hisai Keishi
Hashimoto Yoshimi
Matsuura Yoshihiro
Hasegawa Akira  
Sakakibara Shoji  
Kano Yoshinori
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
Hosokawa Senjin
Murashima Yoshinori Iwata Tatsuaki
Ishimine Shinichi Iwata Tatsuaki
Iwata Tatsuaki
Sato Sunao Maeda Nobuaki
Shinohara Masami Maeda Nobuaki
Maeda Nobuaki
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Mukai Kazuo Chino Tadahiko
Chino Tadahiko
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Okubo Ichigen Yamabe Toshiro
Yamabe Toshiro
Sometani Kazuo Fujisawa Shuko
Suzuki Etsuo Fujisawa Shuko
W+R
1958-02-04
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
Kada Katsuji