Up Prev Next

7th Oza, 3rd Preliminary
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
Isogawa Masao
Suzuki Kensho Sugiuchi Masao
Magari Reiki Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao
Iwata Masao Iwata Masao
Sato Sunao Iwamoto Kaoru
Iwamoto Kaoru
Kubouchi Shuchi Yamabe Toshiro
Sakai Michiharu Yamabe Toshiro
Yamabe Toshiro
Ohira Shuzo Hashimoto Shoji
W+4.5
1959
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Hoshino Toshi
Tainaka Shin Hosokawa Senjin
Hasegawa Akira Hosokawa Senjin
Hosokawa Senjin
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+0.5
1958-12-17
Kariya Hiraku Kariya Hiraku
Kajiwara Takeo
Hayase Hiroshi Maeda Nobuaki
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
Sugiuchi Kazuko