Up Prev

8th Oza, Preliminary
Tainaka Shin Tainaka Shin
Okubo Ichigen
Nakamura Yutaro Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Kusaka Kaneo
Sato Sunao
Maeda Nobuaki Fujisawa Shuko
W+R
1959-12-16
Fujisawa Shuko
Ohira Shuzo Iwamoto Kaoru Murashima Yoshinori
B+7.5
1960
Iwamoto Kaoru
Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori
Kageyama Toshiro
Hasegawa Akira Sugiuchi Masao
B+6.5
1960-01-06,07
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Kubouchi Shuchi
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
Suzuki Etsuo Suzuki Etsuo
Hosokawa Senjin
Kariya Hiraku Miyashita Shuyo
B+R
1960-02-24,25
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
B+R
1960-01-07,08
Izumo Eiji Segawa Yoshio
Segawa Yoshio
Miyamoto Naoki Nabeshima Ichiro Iwata Tatsuaki
Hisai Keishi Nabeshima Ichiro
Nabeshima Ichiro
Iwata Tatsuaki